Per què és difícil que Europa torni a fer microxips i quin paper hi pot tenir Catalunya

28 January 2022