FEM IoT: Fostering the Emerging Market of Internet of Things

Description

L’ IOT (Internet de les coses) és un sector emergent basat en tecnologies impulsores com la connectivitat tant en alta velocitat com en alta cobertura, la alta capacitat de computació, la reducció del consum energètic, les tecnologies d’analítica de dades i aprenentatge però també associat a reptes socials com la competitivitat industrial, la conveniència per l’automatització, la mobilitat sostenible, la reducció del consum energètic i la digitalització de la societat.
L’objectiu principal de Fem IoT és esdevenir una plataforma de laboratori per la recerca i la innovació en els elements d’infraestructura intel·ligent de ciutat i tots els serveis de valor afegit resultants. 

Funding