Jan Mateu

Primary tabs

Segons l Organització Mundial de la Salut, la contaminació de l'aire és la principal amenaça ambiental a la salut pública. A Barcelona, les dues úniques estacions de mesura properes a vies de trànsit superen, de forma recurrent, els límits legislats de contaminació mitjana anual.

Per...