MedPerCan: La Medicina Personalitzada a Catalunya-Cancer (MedPerCan). Estudi pilot sobre l impacte de l anàlisi genòmica en la pressa de decisions en oncologia

Estat: Fi Start:
01/01/2017
End:
31/12/2019

Primary tabs

Description

Medicina Personalitzada, Genoma del càncer, Nova generació de tecnologies de seqüenciació del DNA, Bioinformàtica genoma càncer, Bioètica genoma humà. El coneixement dels mecanismes moleculars del càncer, les noves tecnologies de seqüenciació del DNA i l'expansió de noves teràpies dirigides a dianes especifiques són elements claus per desenvolupar una medicina personalitzada (MP) basada en la genòmica. Els millors resultats obtinguts amb terapèutiques oncològiques personalitzades justifiquen la conveniència de desplegar estratègies que facilitin la translació del coneixement genòmic a la clínica. Tanmateix, aquesta transferència planteja reptes conceptuals i logístics.

Aquest projecte proposa el desenvolupament d un model de MP genòmica en oncologia a Catalunya a partir d'uns projectes pilot que determinaran el valor de l anàlisi genòmica en diversos moments de la malaltia oncològica (determinació de risc de càncer hereditari, resposta al tractament de primera línia i selecció de tractament en fases avançades). Els objectius són:

1. Establir un circuit operatiu multidisciplinari i multiinstitucional per a una MP genòmica que permeti integrar la informació derivada de la seqüenciació genòmica a gran escala i la informació clínica per donar suport a la presa de decisions en l atenció al malalt oncològic.

2. Determinar el valor de l'anàlisi genòmica global en el maneig dels pacients en diverses etapes del desenvolupament de la malaltia oncològica.

3. Desenvolupar una acció formativa en MP genòmica en oncologia.

El projecte integra diversos grups amb experiència en medicina genòmica de tres gran centres de recerca clínica i traslacional amb dues instal·lacions singulars de seqüenciació i supercomputació. Els resultats establiran els fonaments per a un futur desplegament mes generalitzat de la MP genòmica a Catalunya.

Funding