2019FI_B 00831: Analysis of intratumor heterogeneity in cancer

Estat: Fi Start:
01/04/2019
End:
31/08/2022

Primary tabs

Description

En el marc de les convocatòries d'ajuts per contractar personal investigador novell (FI), la persona beneficiaria está vinculada a la beca 2019FI_B 00831.

Funding