Centres de Recerca Conjunts

Mantenim estretes col·laboracions amb la indústria i, en particular, amb empreses líders en els sectors de la tecnologia de la informació i de l’energia. Conjuntament amb altres acords de col·laboració, aquestes associacions han donat lloc a la creació de centres de recerca conjunts amb empreses com IBM, Intel, Microsoft, Nvidia i Repsol, amb les quals el BSC manté una col·laboració estable i que són una altra font important d’ingressos per al nostre centre.