Quantum Spain signa conveni de col·laboració amb 14 institucions

30 Agost 2023

Les entitats que s'uneixen al consorci contribuiran al projecte mitjançant el desenvolupament i la prova de nous algorismes quàntics i les seves aplicacions. També tindran un paper fonamental en la difusió de resultats i la generació de continguts educacionals.

L'experiència d'aquestes organitzacions se sumarà a la formada pels nodes de la Red Española de Supercomputación (RES) i resultarà en un total de 27 participants en el projecte.

Un total de 14 institucions s'han incorporat a Quantum Spain, projecte impulsat pel Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital a través de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial (SEDIA) i coordinat pel Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és crear un ecosistema de computació quàntica eficaç a Espanya, aprofitant i impulsant el talent dels investigadors locals experts en aquesta tecnologia.

Les noves entitats que s'han incorporat al projecte corresponen a universitats i centres de recerca de renom, com ara Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universidad Complutense de Madrid (UCM), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Universitat de les Illes Balears (UIB), Universidad de Sevilla (US), Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Universidad de Oviedo (UNIOVI), Universidad de Navarra (TECNUN), Universidad de Granada (UGR), Donostia International Physics Center (DIPC), Institut de Ciències Fotóniques (ICFO), Universidad Politécnica de Valencia (UPV) i la Universidad de Santiago de Compostela (USC). L'experiència d'aquestes organitzacions se sumarà a la formada pels nodes de la RES, resultant en un total de 27 participants al projecte.

Una de les tasques fonamentals d’aquestes entitats serà la creació de nous algorismes quàntics. En concret, el seu treball es focalitzarà en la hibridació entre la computació quàntica i la Intel·ligència Artificial (IA), i el Quantum Machine Learning serà un dels seus components principals.

Els algorismes desenvolupats seran posats a prova amb les màquines quàntiques adquirides a través del projecte, la instal·lació i l'operació del qual estan a càrrec del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), que també exerceix com a coordinador de Quantum Spain.

“Les entitats amb què hem signat el conveni representen els grups de recerca més destacats i pioners en computació quàntica a Espanya. La seva incorporació és fonamental per impulsar un ecosistema nacional d'avantguarda i desenvolupar un sòlid teixit científic i tecnològic al qual aspirem en Quantum Spain”, afirma Alba Cervera, investigadora del BSC-CNS i coordinadora de Quantum Spain.

A més del seu paper en el desenvolupament i la prova d'algorismes quàntics, les noves institucions exerciran una funció important en la difusió i la creació de materials educatius. En aquest context, s'està treballant al programa anomenat TalentQ, amb l'objectiu d'impulsar la recerca i la formació del talent quàntic espanyol. Aquesta iniciativa serà coordinada per la Universitat de Santiago de Compostela i abastarà una varietat d'activitats, incloent l'organització de cursos tant en línia com a presencials.

Sobre Quantum Spain

Quantum Spain és un projecte impulsat pel Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital a través de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i finançat amb els fons Next Generation del Pla de Recuperació, en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2026. El seu objectiu principal és establir una infraestructura competitiva i integral de computació quàntica a Espanya a través de les accions següents:

  • Adquisició i instal·lació d'un ordinador quàntic.
  • El desenvolupament d'algorismes quàntics útils aplicables a problemes reals dels usuaris, tant d'empreses com d'entitats públiques.
  • La creació d'un sistema d'accés remot al núvol per permetre a la indústria i al sector públic experimentar amb els algorismes quàntics nous.
  • Un programa de formació per incrementar les capacitats dels usuaris potencials de la computació quàntica i perquè tots els nodes de la Red Española de Supercomputación (RES) siguin capaços d'atenir els futurs usuaris d'aquestes tecnologies.

L'entitat coordinadora de la iniciativa és el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), que actua com a node principal de la Red Española de Supercomputación (RES).

 

  • Peu de foto: Mapa de l'equip de Quantum Spain