Qilimanjaro, seleccionada com una de les empreses de computació quàntica més prometedores del 2022

21 Febrer 2022

L'empresa Qilimanjaro Quantum Tech figura a l'informe StartUs Insights 2022 com una de les cinc start-ups amb més potencial per influir aquest any en la indústria de la informàtica quàntica. 

Qilimanjaro, spin-off de l'Institut de Física d'Altes Energies, del Barcelona Supercomputing Center i de la Universitat de Barcelona, apareix a l'informe StartUs Insights 2022 sobre les start-ups tecnològiques més prometedores. Aquesta empresa, ubicada a l'edifici Eureka del Parc de Recerca UAB, ha estat seleccionada entre 264 start-ups del sector de la computació quàntica i és l'única de tot l'estat espanyol i, juntament amb Quantastica (Finlàndia), les dues europees que han entrat en la llista. La selecció s'ha fet a través de la plataforma StartUs Insights Discovery que, mitjançant big data i intel·ligència artificial, fa la tria agafant un panorama d'start-ups mundial de més de dos milions d’empreses.

"Aquesta previsió tan positiva per Qilimanjaro és una gran motivació addicional per continuar avançant amb el nostre projecte i ser un dels líders d'aquest mercat", deia Victor Canivell, cofundador i CBO.

La rellevància de la tecnologia és clau en aquesta selecció. L'equip integrat de hardware i software codissenya ordinadors quàntics d'alta qualitat basats en qubits superconductors per a aplicacions específiques. Ha posat en marxa el seu primer sistema basat en la tecnologia de portes per a un client. Aquest tipus de tecnologia és la que desenvolupen la majoria d'empreses del sector, però la singularitat de Qilimanjaro és que, a més, té com a objectiu desenvolupar la pròxima generació d'ordinadors quàntics analògics amb un accés al núvol fàcil d'utilitzar, per abordar de forma efectiva problemes complexos d'optimització i machine learning.

Durant el 2021 l'empresa ha estat guardonada amb diversos reconeixements que se sumen a aquest interès que cal tenir per l'start-up. D'una banda, ha rebut el premi Senén Vilaró 2021, que la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona atorga a les spin-offs més disruptives. De l'altra, ACCIÓ-Generalitat de Catalunya els ha inclòs al grup que reconeix com a Exponential Leaders 2021. També se'ls ha concedit l'ajuda Neotec 2021, que dona el CDTI a noves start-ups innovadores. Concretament, el projecte de Qilimanjaro ha estat seleccionat com un dels tres millors entre els més de 500 presentats.