L'eina de mineria de text del BSC, IFPTA, contribueix a obtenir el Premi a la Tecnologia Innovadora Col·laborativa del projecte ASGARD

07 Octubre 2022

El projecte ASGARD (Analysis System for Gathered Raw Data), finançat amb fons europeus, que es va dur a terme de l'1 de setembre del 2016 al 30 de novembre del 2020, va rebre el Premi a la Tecnologia Innovadora Col·laborativa 2022 en una cerimònia celebrada a Brussel·les , Bèlgica, el 5 d'octubre de 2022. El premi va ser lliurat per la Comunitat Europea de Recerca i Innovació per a la Seguretat (CERIS) de la Comissió Europea, una plataforma que treballa per facilitar les interaccions dins de la comunitat de recerca de seguretat i entre els usuaris dels resultats d'aquesta investigació.

L'objectiu principal del projecte ASGARD va ser millorar l'eficiència i les capacitats dels organismes policials en matèria d'anàlisi forense, intel·ligència i prospectiva mitjançant el lliurament d'un conjunt d'eines i d'aplicacions fàcilment configurables i implementables. Per això, van desenvolupar eines que poden processar i analitzar text, imatges i àudio de múltiples fonts en línia.

Investigadors del Departament d'Aplicacions Computacionals per a la Ciència i l'Enginyeria (CASE) del BSC-CNS van contribuir al projecte ASGARD desenvolupant un analitzador textual de perfils en fòrums d'Internet, l'acrònim del qual en anglès és IFPTA. IFPTA és una eina de processament de llenguatge natural i mineria de textos que filtra grans quantitats de text per recopilar dades que són rellevants per obtenir un perfil dels usuaris de fòrums d’Internet. Aquesta eina és útil per analitzar informació que pot tenir un valor predictiu, com les opinions dels usuaris, bioinformació, així com esdeveniments en què participen els usuaris dels fòrums.

“S'ha demostrat que l'eina IFPTA funciona de manera efectiva en la detecció de participacions a fòrums que es poden vincular a delictes. Hem presentat aquesta eina a organismes policials com Europol i n'hem rebut comentaris molt positius”, diu Joaquim Moré, investigador principal de processament de llenguatge natural del BSC que va participar a ASGARD. "Estem molt contents que IFPTA, juntament amb les moltes eines desenvolupades pels socis del consorci, hagin contribuït a ajudar ASGARD a guanyar aquest Premi a la Tecnologia Innovadora Col·laborativa".