EPEEC llança les seves Directrius de Programació per a Aplicacions Paral·leles

16 Juny 2020

El projecte europeu EPEEC (European joint Effort toward a Highly Productive Programming Environment for Heterogeneous Exascale Computing), coordinat pel BSC, ha complert una fita important amb la publicació de les seves Directrius de Programació per a Aplicacions Paral·leles (Programming Guidelines for Parallel Applications).

Es tracta d’una sèrie de recomanacions d’interès per als desenvolupadors d’aplicacions que busquen un alt rendiment, ja que estan orientades a facilitar el treball dels compiladors i obtenir més rendiment en temps d’execució. Són compatibles amb metodologies i eines de nova generació per a l’anàlisi de rendiment de software, com les definides i utilitzades al projecte POP-2.

‘Aquestes directrius d’EPEEC permetran incrementar la productivitat dels programadors en el desenvolupament d’aplicacions modernes’ va dir Antonio J. Peña, Coordinador d´EPEEC i Cap de l’Equip d´Accelerators and Communications for HPC al BSC.

EPEEC treballa en pro d’un ecosistema de programació altament productiu per a computació a exaescala. Aquesta guia contribueix als objectius del projecte, ja que estableix una ruta clara per tal d’obtenir codis d’aplicacions adequats per a la paral·lelització i explotació de recursos heterogenis.

El document està enfocat cap a l'obtenció d'una alta productivitat en el desenvolupament d'aplicacions d'alt rendiment, basada en bones pràctiques de programació paral·lela, a partir de l'experiència de desenvolupadors experts en computació d'alt rendiment (HPC, per les seves sigles en anglès). Introdueix el marc metodològic d´EPEEC, que divideix el procés de paral·lelització en tres passos:

  1. Preparar el codi per al paral·lelisme: per tal de codificar l’aplicació de manera que redueixi el cost/esforç del desenvolupament i manteniment del programari paral·lel.
  2. Crear una primera versió paral·lela del teu codi: per tal de desenvolupar una versió paral·lela d’un codi seqüencial existent que s’executa més ràpidament.
  3. Optimitzar el teu codi paral·lel: per tal d’ajustar el codi paral·lel per a obtenir el màxim rendiment de la plataforma de destí.

Les Directrius de Programació per a Aplicacions Paral·leles poden consultar-se (en anglès) a la web del projecte: https://epeec-project.eu/results/programming-guidelines

 

Sobre EPEEC

El projecte EPEEC (European joint Effort toward a Highly Productive Programming Environment for Heterogeneous Exascale Computing) està finançat per la Comissió Europea amb un pressupost de més de 3,9 milions d’euros i tindrà una duració de 3 anys des del seu inici l’1 d’octubre de 2018. Els socis del projecte són el Barcelona Supercomputing Center (Espanya), Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.v. (Alemanya), Instituto de Engenhariade Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa (Portugal), Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (França), Appentra Solutions S.L (Espanya), CINECA consorzio interuniversitario (Itàlia), Eta Scale AB (Suècia), Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique (França), imec (Bèlgica), Uppsala Universitet (Suècia).

  • Imatge: Marc metodològic de paral·lelització d´EPEEC

 

  Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea segons l’acord nº 801051.