EOSC4Cancer: creant una infraestructura digital europea per accelerar la recerca sobre el càncer

26 Octubre 2023
El BSC va presentar el full de ruta d'EOSC4Cancer a la primera Assemblea General del projecte, que té com a objectiu implementar una infraestructura sostenible per allotjar i analitzar dades relacionades amb el càncer a tota Europa

EOSC4Cancer, un projecte europeu coordinat pel Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), va celebrar la seva primera Assemblea General els dies 28 i 29 de setembre a Barcelona, Espanya. EOSC4Cancer és un projecte europeu que té com a objectiu establir les bases per accelerar la recerca sobre el càncer impulsada per dades en el context de l'European Open Science Cloud (EOSC) i la Missió de la UE sobre el Càncer.

L'esdeveniment va reunir més de 80 participants de més de 13 països amb l'objectiu de discutir les principals accions dutes a terme durant el primer any del projecte i per elaborar un pla d'acció concret per als pròxims sis mesos.

Segons l’Alfonso Valencia, director del Departament de Ciències de la Vida del BSC i coordinador d'EOSC4Cancer, "l'Assemblea General va proporcionar l'entorn personal i professional perfecte per preparar els plans immediats per a la primera versió de la proposta d'EOSC4Cancer per a la futura infraestructura digital federada de la Missió Europea sobre el Càncer en col·laboració amb 4.unCAN.eu, un projecte de coordinació i suport".

Durant el primer dia, es van programar quatre sessions satèl·lit per avançar en la discussió de les activitats del projecte, com ara el proper esdeveniment sobre el full de ruta del projecte, els esforços pel “Cancer Project Landscape Mapping” i els demostradors tecnològics associats amb els diferents casos d'ús. La sessió principal del primer dia va incloure una sèrie de presentacions que van oferir una visió detallada de les tasques i activitats implementades durant la primera etapa del projecte.

També es van organitzar sessions de treball molt productives al voltant dels 'squads' d'EOSC4Cancer. Aquests equips de treball (els squads) ofereixen l'oportunitat perquè els diferents casos d'ús del projecte es reuneixin amb els representants dels paquets de treball tècnics. Es van proposar les següents accions per al proper període:

  • Tenir un catàleg basat en metadades FAIR, proporcionat per les dades dels diferents casos d'ús.
  • Crear llibres de codis i directrius per harmonitzar les dades entre països, especialment per als programes de detecció i registres de càncer.
  • Impulsar el desenvolupament tècnic addicional amb Galaxy i cBioPortal, com ara crear un flux de dades des d'EGA a cBioPortal a través de Galaxy o incloure imatges a cBioPortal.

El segon dia va portar discussions molt interessants. D'una banda, el BSC va presentar els elements inicials del full de ruta d'EOSC4Cancer. El projecte va començar amb l'objectiu de construir un pla que influirà en la forma com les dades relacionades amb el càncer es poden utilitzar per avançar en la recerca sobre el càncer a Europa. Aquests elements formen part actualment d'una discussió més àmplia amb actors clau per establir les bases de la infraestructura digital federada que recolza la Missió de la UE sobre el Càncer. La proposta inicial, que es va realitzar en el marc del projecte EOSC4Cancer, proposa els diferents elements per implementar una infraestructura sostenible per allotjar i analitzar dades relacionades amb el càncer a tota Europa en connexió amb projectes existents, infraestructures de recerca i altres entitats nacionals.

Posteriorment, hi va haver una Taula Rodona amb representants de projectes de la UE alineats amb EOSC4Cancer (EUCAIM, GDI, EHDS, HealthData@EU, canSERV, UNCAN.eu) que va donar lloc a una conversa molt interessant sobre el futur de les dades sobre el càncer a les fronteres europees.

L'esdeveniment va concloure el segon dia amb una conversa amb els membres del Consell Científic i Ètic del projecte que va oferir una visió detallada del mateix i dels reptes a abordar per alliberar el potencial excepcional que té aquest consorci multidisciplinari, perquè finalment pugui obrir el camí cap a la creació d'una infraestructura digital europea per accelerar la recerca sobre el càncer.