EOSC4Cancer, coordinat pel BSC, s'uneix a UNCAN per alinear projectes europeus relacionats amb el càncer

08 Febrer 2023

Aquesta col·laboració va reunir a Barcelona els principals experts europeus per millorar l'explotació de les dades sobre el càncer per a la investigació i definir els components del futur Centre Europeu de Dades de Recerca sobre el Càncer.

El Departament de Ciències de la Vida del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) va organitzar el passat 17 de gener de 2023 una important reunió estratègica per unir esforços entre el projecte de Horizon Europe EOSC4Cancer, coordinat pel BSC, amb la iniciativa europea UNderstand CANcer (UNCAN.eu), a la qual també s'hi van sumar representants d'altres projectes europeus clau sobre dades de càncer (CAN.HEAL, EUCANCan, canSERV, B1MG, GDI i AACR GENIE).

Durant aquesta reunió es va debatre com la infraestructura que desenvoluparà EOSC4Cancer podria servir de referència a UNCAN (una Acció de Coordinació i Suport que informarà la missió de la UE sobre el càncer). Es van dedicar diverses sessions de treball a comprendre clarament l'organització primària dels fluxos de dades sobre el càncer (inclosos els sistemes federats, els fluxos de treball i els contenidors de programari per a l'anàlisi de dades sobre el càncer, l'accessibilitat i les característiques dels diferents tipus de dades: genòmics, registres, imatges, etc.) analitzant les possibles sinergies entre tots dos projectes, amb un èmfasi especial en els serveis per a la gestió i l'anàlisi federats de dades sobre el càncer.

Es van dedicar esforços addicionals a cartografiar els projectes europeus sobre el càncer que s'ocupen de les dades per facilitar la tasca de la Missió de la UE contra el Càncer en l'organització de les dades sobre el càncer a Europa. Durant el taller es va crear una primera versió d'un catàleg on s'identifiquen els objectius dels projectes, les dades accessibles (genòmiques, imatges, registres, etc.) i els mètodes d'anàlisi. La culminació d'aquest esforç requerirà la col·laboració de la comunitat investigadora del càncer cap a l'objectiu comú d'augmentar la visibilitat, l'accessibilitat i la usabilitat de les dades que els investigadors i clínics necessiten en el seu treball diari.

A més, la reunió va contribuir a la definició dels components del Centre Europeu de Dades de Recerca sobre el Càncer que construirà la UNCAN. Els participants al taller van definir els punts clau per a la implementació del Data Hub, incloent-hi l'arxiu de dades, els sistemes de descobriment de dades, l'harmonització de dades, els entorns segurs de processament de dades, la gestió del flux de treball, el anàlisi de programari, la governança i la sostenibilitat, entre d'altres, i van identificar-ne els principals colls d'ampolla i desafiaments.

En general, la col·laboració entre EOSC4Cancer i la UNCAN ha portat el BSC a experts europeus clau en dades sobre el càncer per alinear els projectes de la UE relacionats amb el càncer per tal de millorar l'organització i l'explotació de les dades sobre el càncer per la investigació amb l’objectiu últim de beneficiar els pacients de càncer.

EOSC4Cancer, un consorci de 29 institucions científiques de 13 països dirigit pel BSC

El BSC coordina el projecte EOSC4Cancer, un ecosistema digital europeu de dades compartides per accelerar la investigació sobre el càncer. La iniciativa, finançada amb gairebé 8 milions d'euros per la Unió Europea (UE), permetrà l'accés federat i segur a diversos tipus de dades sobre el càncer a través de les fronteres europees, per processar i reutilitzar la informació procedent de la investigació oncològica a tota la UE.

EOSC4Cancer està coordinat pel BSC i ELIXIR, un organisme intergovernamental europeu que aplega recursos de ciències de la vida de tota la UE per formar una infraestructura única i compartida. El projecte, peça clau de la Missió Europea sobre el Càncer de Horizon Europe, reuneix un consorci de 29 organitzacions de 13 països coordinades pel BSC, entre elles centres de recerca sobre el càncer, infraestructures científiques, grups de recerca capdavanters, hospitals i centres de supercomputació.

L'objectiu d'EOSC4Cancer és facilitar la interoperabilitat de les dades genòmiques, d'imatge, metges, clíniques, mediambientals i socioeconòmics entre països mitjançant entorns adequats d'anàlisi, inclosos l'aprenentatge automàtic i la intel·ligència artificial. Com més ben organitzades estiguin les dades sobre el càncer a tot Europa, millor i més ràpid podrem aprofitar els avantatges de les noves innovacions tècniques i biològiques en benefici dels ciutadans i pacients de la UE.