Els biaixos de gènere i sexe converteixen a la intel·ligència artificial en un arma de doble tall

01 Juny 2020

L'estudi, promogut per l'organització sense ànim de lucre The Women 's Brain Project i pel programa Bioinfo4Women del BSC, ha estat publicat avui a Nature Digital Medicine.

L'aplicació de les noves tecnologies, en particular de la intel·ligència artificial (IA) a el sector biomèdic ens conduirà a una millor comprensió de les malalties i els medicaments i aplanarà el camí per a la seva prevenció, diagnòstic i tractament personalitzat.

L'aplicació de les noves tecnologies, en particular de la intel·ligència artificial (IA) al sector biomèdic conduirà a una millor comprensió de les malalties i els medicaments i aplanarà el camí per a la seva prevenció, diagnòstic i tractament personalitzat. No obstant això, perquè els ambiciosos objectius que es plantegen es puguin assolir és imprescindible tenir presents, entre altres, els riscos de no considerar adequadament les diferències de gènere i sexe dels individus, que es reflecteixen tant en les característiques clíniques de les malalties com en la resposta als fàrmacs.

Així es desprèn de l'estudi liderat per Davide Cirillo, investigador del grup Computational Biology liderat per Alfonso València, director del departament de ciències de la Vida al Barcelona Supercomputing Center (BSC); María José Rementería, responsable del grup Social Link Analytics del BSC, i Silvina Catuara-Solarz, de Telefónica Innovation Alpha Health. Aquesta anàlisi ha estat promoguda per l'organització sense ànim de lucre The Women's Brain Project i pel programa Bioinfo4Women del BSC. En el text, que s'ha publicat avui a Nature Digital Medicine, també han participat científics d'altres centres com la Universitat Oberta Catalunya (UOC), el Programa de Recerca en Informàtica Biomèdica (GRIB) i l’Interactive Robots and Media Laboratory (IRML), entre d'altres. L'estudi s'emmarca dins de les activitats científiques que es desenvolupen en el programa Bioinfo4Women (B4W) del BSC.

L'article investiga els biaixos de sexe i gènere tant en les dades que es fan servir per entrenar els algoritmes com en el seu desenvolupament i posterior ús, alhora que fa una crida a investigadors i programadors perquè siguin conscients d’aquest problema i eliminin els biaixos que de manera inconscient s'introdueixen en les aplicacions biomèdiques. "Si els programadors no plasmem correctament les diferències entre individus en els nostres algoritmes, la intel·ligència artificial no només no ens ajudarà a aconseguir els reptes que planteja la medicina de precisió, sinó que a més pot amplificar i consolidar els biaixos", comenta Davide Cirillo.

Els autors plantegen al text la necessitat de desenvolupar eines que permetin la detecció de biaixos, la validació de les dades i algoritmes i l’anàlisi de les raons que han provocat que un algoritme arribi a les conclusions i diagnòstic finals, de manera que s’obtinguin resultats que incideixin directament en el benestar de la població.

Els investigadors implicats en aquesta anàlisi alerten sobre la necessitat que els agents socials, els governs i la societat en general s'impliquin a abordar les qüestions ètiques associades a cada etapa del desenvolupament tecnològic.

 

Article: Sex and gender differences and biases in artificial intelligence for biomedicine and healthcare

DOI: 10.1038/s41746-020-0288-5