El projecte HealthyCloud presenta la seva ruta per maximitzar l'impacte de les dades de salut a tot Europa

27 Octubre 2023
HealthyCloud, finançat per la UE, va aprofitar la Conferència sobre Medicina Personalitzada, organitzada per la Presidencia Espanyola del Consell de la Unió Europea, per presentar la seva Agenda Estratègica per eliminar les barreres per a la compartició sense fronteres de dades relacionades amb la salut amb finalitats de recerca a tot Europa

El 6 d'octubre de 2023, el projecte HealthyCloud, una Acció Coordinada i de Suport de la UE, va celebrar el seu esdeveniment final i va presentar la seva Agenda Estratègica visionària i inclusiva que estableix els elements per crear un Núvol Europeu de Recerca i Innovació en Salut (HRIC) que facilitarà l'accés i compartició de serveis de dades relacionades amb la salut per a investigadors. Aquest esdeveniment final es va celebrar com un esdeveniment satèl·lit dins del marc de la Conferència sobre Medicina Personalitzada. El projecte també es va presentar a la sessió sobre ‘Ecosistemes de dades que habiliten la medicina personalitzada’ el 5 d’octubre de 2023.

L'Agenda Estratègica incorpora les opinions d'experts de diversos grups d'interès que van assessorar sobre la integració de sistemes existents i futurs per gestionar les dades de salut de milions de ciutadans i fer que aquestes dades estiguin disponibles per a finalitats de recerca. També es basa en l'ús sostenible de les capacitats computacionals europees, incloent la Computació d'Alt Rendiment, per proporcionar pautes que permetin l'accés, compartició i ús secundari de les dades de salut per donar suport a la recerca per a un diagnòstic i tractament millorats. En efecte, aquesta Agenda treballa directament amb les prioritats identificades en el Pla Estratègic Horitzó Europa 2021-2024 sobre el tema de la Medicina Personalitzada i l’Atenció Sanitària Personalitzada.

Es proposen cinc serveis clau per al Núvol Europeu d’Investigació i Innovació en Salut:

  • un servei de monitoreig;
  • un servei d’orientació legal/regulatòria;
  • un servei d’orientació sobre estàndards de metadades i interoperabilitat de dades;
  • una interfície de la comunitat d’investigació en salut amb la Nube Europea de Ciencia Abierta (EOSC)
  • una interfície de la comunitat d’investigació en salut amb l’Espai Europeu de Dades de Salut (EHDS), específicament HealthData@EU
Es preveuen dues fases per desenvolupar més el HRIC: Una fase de ‘Desenvolupament i Pilot’ per a la implementació tècnica dels serveis proposats i una fase de ‘Manteniment i Sostenibilitat’ que es realitzarà en col·laboració amb les parts interessades rellevants, inclosos actors clau de EOSC i EHDS, i possibles finançadors europeus i nacionals.

A l’esdeveniment Final de HealthyCloud, Juan Gonzalez, gerent de la Unitat de Biocomputació a l’Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud i co-coordinador del projecte HealthyCloud, va assegurar: "El HRIC és incomparable en la seva inclusivitat de parts interessades i l'aliança de coneixements i experiència existents en dades de salut. Tindrà un paper fonamental en l'Espai Europeu de Dades de Salut".

Salvador Capella, gerent del Node de Coordinació de l'Institut Nacional de Bioinformàtica (INB) al Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), i co-coordinador del projecte, va transmetre: "El HRIC està impulsant l'adopció de mecanismes per a l'ús sostenible de les capacitats europees en sistemes computacionals, en col·laboració amb Infraestructures de recerca. Aquest ecosistema és crucial per habilitar la recerca de dades de salut a escala europea seguint els principis de Ciència Oberta".

La principal conferència sobre Medicina Personalitzada fou organitzada per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), en nom del Ministerio de Ciencia e Innovación de España, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) i el Centro para el Desarrollo de Tecnología e Innovación (CDTI).