El programa FTI finançarà un projecte liderat pel BSC per fer arribar al mercat tecnologies clau per sistemes informàtics d’aeronàutica i automoció

23 Gener 2020

BSC coordinarà el projecte MASTECS del programa FTI (Fast Track to Innovation), amb tres socis industrials. L’objectiu del programa de suport a la innovació (Fast Track to Innovation (FTI)) és promoure activitats d’innovació properes al mercat en qualsevol àrea de tecnologia o aplicació.

El BSC ha rebut fons del Programa Europeu FTI per liderar i participar en el projecte MASTECS, que produirà tecnologies que s’incorporaran als sistemes informàtics de sistemes crítics, com ho són els dels sectors de l’aeronàutica i l’automoció.

El projecte “Multicore Analysis Service and Tools for Embedded Critical Systems” (MASTECS), coordinat pel BSC, té com objectiu desenvolupar una tecnologia software de validació per ser utilitzada en la indústria del software integrat en sistemes crítics. L’objectiu és facilitar l’estimació de cotes superiors del temps d’execució del software crític. L’enfoc de MASTECS es centrarà principalment en els sectors de l’aviació i l’automoció, on les seves solucions poden aplicar-se, per exemple, en software relacionat amb la conducció/pilotatge autònoms.

La tecnologia resultant de MASTECS es comercialitzarà en el mercat emergent dels sistemes autònoms, en el que MASTECS proporcionarà solucions per a l’automatització de proves (tests) i la verificació del temps d’execució del software en processadors multinucli, seguint els estàndards de seguretat aeronàutics i d’automoció.

Per assolir els seus objectius, MASTECS consta de quatre socis de la UE: el BSC (Espanya), com coordinador i expert en hardware multinucli; Rapita Systems Ltd (Regne Unit), com proveidor d’eines de verificació. A més a més, Marelli Europe (Itàlia) i United Technologies Research Centre Ireland (Irlanda) contribuiran amb casos d’ús i requisits de certificació necessaris per certificar la viabilitat industrial de la solució proposada.

Segons Francisco J. Cazorla, coordinador del projecte MASTECS, “és important per nosaltres ser els coordinadors de projectes de transferència de tecnologia tan competitius per garantir que les tecnologies clau desenvolupades al BSC arribin al mercat i contribueixin directament a l’evolució de la societat”.

El Programa Fast Track to Innovation (FTI) és part del pilot del Consell Europeu d’Innovació Millorat (pilot EIC millorat). El pilot EIC millorat, basat en lliçons apreses del pilot EIC anterior llançat a finals de 2017, aplanarà el camí cap a un pilot EIC complet. El pilot EIC millorat serveix de paraigües per diversos instruments de finançament de la UE: l’Instrument PYME, la via ràpida cap a la innovació (FTI), i els premis oberts i horizontals per les tecnologies futures i emergents (FET), proprocionant així una “finestreta única” pel finançament d’avenços innovadors i creadors de mercat en tota la UE.

  El projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea segons l'acord no. 878752.