El més nou de la generació de malles a Barcelona

30 Agost 2017

La 26ª Taula Rodona Internacional en Meshing tindrà lloc a Barcelona del 18 al 21 de setembre amb la col·laboració de l'investigador del BSC Xevi Roca.

El Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) participa en el comitè organitzatiu de la 26ª Taula Rodona Internacional de Meshing o generació de malles (26th International Meshing Roundtable) que tindrà lloc a Barcelona del 18 al 21 de setembre.

La International Meshing Roundtable està focalitzada en reunir a investigadors i a desenvolupadors procedents del món universitari, de laboratoris estatals i de la Indústria en un ambient obert i estimulant per tal de compartir la informació tècnica relacionada amb la generació de malles i amb les tècniques generals de preprocessament. Els científics i els enginyers computacionals utilitzen els mètodes de generació de malles diàriament per obtenir prediccions numèriques sobre aproximacions discretes de configuracions geomètriques complexes.

Aquest esdeveniment està organitzat per Sandia National Laboratories, amb la col·laboració d’altres actors com en Xevi Roca, Cap del Grup de Generació de Malles i Geometria per a Simulacions del BSC-CNS, el qual és el responsable de les publicacions científiques de l’esdeveniment i membre del Comitè d’Organització. Altres institucions i empreses presents en el Comitè d’Organització són Siemens, la Universitat de Kansas, Cambridge Flow Solutions, INRIA, Computer Simulation Technology CST i la Universitat de Xile.

Què és la generació de malles?

Les malles són un ingredient clau per a realitzar simulacions computacionals amb mètodes no estructurats com el mètode dels elements finits i el mètode dels volums finits.

La generació de malles té com a objectiu descomposar dominis extremadament complicats omplint-los amb distribucions de diferents tipus d’elements com ara triangles, quadrilàters, hexàedres, tetràedres, piràmides i prismes. Aquestes descomposicions geomètriques, referides com a malles, s’utilitzen per a simular fenòmens físics. La mida dels elements de la malla pot ser adaptada localment per tal d’obtenir simulacions més precises.

Història de la International Meshing Roundtable

El 1992, Sandia National Laboratories va crear la Taula Rodona de Meshing com una petita trobada d'empreses i organitzacions afins que intentaven establir un enfocament comú per a la recerca i el desenvolupament en el camp de la generació de malles. Sandia National Laboratories continua organitzant la International Meshing Roundtable, que ha esdevingut un punt de trobada reconegut internacionalment on es citen cada any investigadors i desenvolupadors de dotzenes de països d’arreu del món.

Sobre la recerca d’en Xevi Roca

En Xevi Roca és el Cap del Grup de Generació de Malles i Geometria per a Simulacions del BSC-CNS. La recerca actual del seu equip en generació de malles s’encarrega de mesures de qualitat per validar i optimitzar malles, generació automàtica de malles per a les simulacions en parcs eòlics, representacions basades en malles per la previsió i simulació de fenòmens físics en àrees urbanes, reducció i mesura de l’error geomètric, i generació de malles curvades per a mètodes no estructurats d’alt ordre.

Best Curved Adapted Meshes for Space-Time Flow Simulations (Tesseract) és una Beca Inicial ERC otorgada a Xevi Roca, també investigador Ramón y Cajal. Aquest és un dels set projectes ERC que han estat concedits al BSC-CNS. Les beques ERC són considerades els guardons més prestigiosos en recerca a Europa.

Més informació: 26th International Meshing Roundtable website