El grup de predicció climàtica del BSC ha contribuït a la nova actualització de dades climàtiques publicada per OMM

13 Maig 2022

La probabilitat que la temperatura global arribi temporalment al llindar d'1,5°C en els propers cinc anys és del 50%.

El Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center – Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) ha estat un dels grups de predicció climàtica que ha contribuït al Butlletí sobre el clima mundial anual a desenal (Global Annual to Decadal Climate Update), publicat aquesta setmana per l'Organització Meteorològica Mundial (OMM). L'estudi conclou que hi ha un 50% de probabilitats que, almenys en un dels cinc anys vinents, la temperatura mitjana anual del planeta superi transitòriament en 1,5 °C els nivells preindustrials. I aquestes probabilitats augmenten amb el pas del temps.

L'actualització de dades climàtiques de l'OMM, dirigida i elaborada per l'Oficina Meteorològica del Regne Unit (Met Office) com a seu del Centre Principal de Predicció Climàtica Anual a Decenal, recull i combina les previsions dels principals grups de predicció climàtica de tot el món, cosa que permet obtenir un producte de més qualitat que el que es pot obtenir d'una sola font. L'objectiu principal és produir informació utilitzable pels responsables de prendre decisions en sectors vulnerables a les variacions climàtiques durant els propers cinc anys.

Segons l'estudi, hi ha un 93% de probabilitats que almenys un dels anys del període comprès entre el 2022 i el 2026 es converteixi en el més càlid mai registrat i desbanqui el 2016 del primer lloc. La probabilitat que la mitjana quinquennal del període 2022-2026 sigui superior a la mitjana dels darrers cinc anys (2017-2021) també és del 93 %.

El 2015, la probabilitat que en algun moment puntual l'escalfament global superés en 1,5 °C els nivells preindustrials era gairebé nul·la, però des de llavors aquesta probabilitat no ha deixat d'augmentar. Així doncs, mentre que per al període comprès entre el 2017 i el 2021 la probabilitat de superació del llindar indicat era del 10 %, per al període del 2022 al 2026 aquest percentatge s'ha incrementat fins gairebé el 50 %.

Amb un alt nivell de fiabilitat, l'estudi mostra que cada cop estem més a prop d'assolir temporalment el límit inferior de l'Acord de París sobre el canvi climàtic. Aquest acord estableix objectius a llarg termini per ajudar totes les nacions a reduir substancialment les emissions de gasos d'efecte hivernacle a tot el planeta i així mantenir l'augment de la temperatura mundial en aquest segle per sota de 2 °C, alhora que continua amb els esforços per limitar aquest increment a 1,5 °C respecte als nivells preindustrials.

"Encara és possible complir els objectius més ambiciosos de l'Acord de París, encara que per això cal reduir massivament les emissions de gasos d'efecte hivernacle, reduint entre altres coses l'ús de combustibles fòssils a zero en el futur immediat, cosa que no sembla estar sobre la taula en aquest moment. Cal posar en marxa esforços que ja haurien d'haver començat fa temps", ha afirmat Francisco Doblas, director del Departament de Ciències de la Terra del BSC i professor ICREA.

Doblas ha assenyalat que els resultats de l'actualització de dades climàtiques de l'OMM són coherents amb les estimacions d'escalfament a més llarg termini que s'inclouen en la darrera avaluació del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), en l'elaboració del qual va participar el professor Doblas. "És clar que encara no anem pel bon camí", ha advertit el director del Departament de Ciències de la Terra del BSC-CNS.

El BSC-CNS proporciona al Centre Principal prediccions climàtiques globals decennals amb el seu model climàtic global, EC-Earth, i és un dels cinc centres mundials de producció designats per l'OMM.

Els resultats de l'actualització anual de l'OMM inclouen:
 

• Per a cada any comprès entre el 2022 i el 2026, es preveu que la temperatura mitjana anual en superfície del conjunt del planeta sigui entre 1,1 °C i 1,7 °C superior als nivells preindustrials, que corresponen a la mitjana del període 1850-1900.

• Hi ha una probabilitat del 48% que, en almenys un dels anys compresos entre el 2022 i el 2026, la temperatura mundial a prop de la superfície superi en 1,5 °C els nivells preindustrials. Hi ha una probabilitat mínima (10%) que la mitjana quinquennal superi aquest llindar.

• Hi ha una probabilitat del 93% que almenys un dels anys del període comprès entre el 2022 i el 2026 desbanqui el 2016 com a any més càlid mai registrat. La probabilitat que la mitjana quinquennal corresponent al període 2022-2026 sigui superior a la dels darrers cinc anys (2017-2021) també és del 93 %.

• En comparació amb la mitjana del 1991 al 2020, es preveu que l'anomalia de temperatura a l'Àrtic sigui més del triple que l'anomalia mitjana mundial, una vegada que s'hagi calculat la mitjana corresponent als propers cinc hiverns perllongats de l'hemisferi nord.

• No hi ha indicis que apuntin a la formació d'un episodi d'El Niño-Oscil·lació del Sud (ENOS) el trimestre de desembre al febrer del 2022/2023, però es preveu que el 2022 l'índex d'oscil·lació austral sigui positiu.

• En comparació amb la mitjana del 1991 al 2020, el règim pluvial previst per al 2022 suggereix una major probabilitat de condicions més seques al sud-oest d'Europa i al sud-oest d'Amèrica del Nord, i una major pluviositat al nord d'Europa, el Sahel, el nord-est del Brasil i Austràlia.

• En comparació amb la mitjana del 1991 al 2020, la mitjana de les precipitacions previstes per al període de maig a setembre entre 2022 i 2026 suggereix una major probabilitat que es produeixin condicions més plujoses al Sahel, el nord d'Europa, Alaska i el nord de Sibèria, mentre que a la regió amazònica les condicions seran més seques.

• En comparació amb la mitjana del 1991 al 2020, la mitjana de les precipitacions previstes per al període de novembre a març entre 2022/2023 i 2026/2027 suggereix una major pluviositat als tròpics i una reducció de les precipitacions a les zones subtropicals, condicions congruents amb els efectes previstos de l'escalfament del clima.