El Govern espanyol reforça les capacitats en IA del supercomputador MareNostrum 5, gestionat pel BSC

14 Maig 2024

L'ampliació i el reforç de MareNostrum 5, un dels tres grans superordinadors europeus, contribuirà a situar Espanya a l'avantguarda de la tecnologia d'IA a nivell global

Aquesta actualització, emmarcada a l'Estratègia d'Intel·ligència Artificial 2024, permetrà augmentar la capacitat de processament de MareNostrum 5 gairebé en un 50%, és a dir, per sobre dels 450 petaflops, cosa que equival a la capacitat de fer fins a 450.000 milions de milions d'operacions per segon.

Un altre dels objectius principals de l'estratègia és la creació d'un pla de models de llenguatge en castellà i llengües cooficials, ALIA, oberts i transparents i que evitin biaixos i millorin la qualitat de les aplicacions.

El BSC serà el coordinador tècnic del pla de models del llenguatge, que serà fonamental per enfortir la diversitat lingüística del país i desenvolupar aplicacions multilingües amb aplicacions a la indústria.

El Consell de Ministres ha aprovat avui, a proposta del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, l´Estratègia d´Intel·ligència Artificial 2024. L´estratègia dóna continuïtat a les iniciatives desplegades pel Govern d´Espanya fins ara en matèria d´Intel·ligència Artificial (IA), adaptant-les als notables canvis experimentats en aquesta tecnologia en els darrers anys.

L'Estratègia de l'IA 2024 parteix de la realitat que la supercomputació és un pilar fonamental per a l'avenç de l'IA. Per això, contempla la inversió de 90 milions d'euros per a la posada en marxa de nous clústers altament especialitzats, que permetin millorar les prestacions del supercomputador MareNostrum 5, que gestiona el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), i el reforç de la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES). Aquestes accions tenen com a objectiu augmentar significativament les capacitats de processament de dades disponibles per a la indústria i el sector de recerca, permetent desenvolupaments més avançats i complexos en IA. A més, per propiciar l'ús de la IA per les empreses, l'Estratègia inclou el compromís de dedicar un 20% de la capacitat del MareNostrum 5 per a la indústria.

Un altre dels objectius clau de l'estratègia és, sota la coordinació del BSC-CNS, la creació i l'expansió d'una família de models de llenguatge en castellà i llengües cooficials que es dirà ALIA, els primers resultats del qual estaran disponibles al final de l'estiu. Aquests models, que tindran més d'un 20% d'entrenament en castellà i llengües cooficials, davant de menys del 5% dels models actuals, permetran reduir els biaixos i millorar les aplicacions pràctiques que les empreses i administracions del nostre país poden desenvolupar.

Per generar aquests models s'ha dissenyat un conveni de governança en què participen, a més del BSC, 15 institucions especialitzades en la matèria, com el Centre Basc de Tecnologia de la Llengua (HiTZ) i el Centre Singular de Recerca en Tecnologies Intel·ligents (CiTIUS) de la Universitat de Santiago de Compostel·la, entre d'altres.

Aquesta estratègia reforça el compromís d'Espanya amb l'avantguarda tecnològica, reafirmant la seva posició com a líder en el desenvolupament i l'aplicació de solucions d'IA. Es tracta d'un pla ambiciós, dissenyat per consolidar i expandir l'ús de la IA al conjunt de l'economia i a l'administració pública. El seu desplegament es realitzarà el 2024 i el 2025, i comptarà amb recursos per 1.500 milions d'euros, addicionals als 600 milions ja mobilitzats, procedents fonamentalment del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i de l'addenda al Pla esmentat.

L´Estratègia d´Intel·ligència Artificial 2024 està estructurada en 3 eixos que activaran 8 palanques d´acció.

Eix 1: Reforç de les capacitats per al desenvolupament de la IA

Aquest eix de l'estratègia posa l'accent en la necessitat de reforçar les palanques per al desenvolupament de la intel·ligència artificial per ser capaços d'aprofitar al màxim les oportunitats que ofereix aquesta tecnologia, que està mostrant tant dinamisme. En concret, aquest eix posa el focus en quatre elements: el reforçament de la supercomputació, la capacitat d'emmagatzematge sostenible, els models de llenguatge i la necessitat de talent.

En primer lloc, com hem comentat anteriorment, l'Estratègia d'IA 2024 preveu la inversió de 90 milions d'euros per millorar les prestacions del supercomputador MareNostrum 5 gestionat pel BSC-CNS i reforçar la Xarxa Espanyola de Supercomputació.

En segon lloc, l’estratègia inclou iniciatives per a l’establiment de Centres de Processament de Dades (CPD) ambientalment sostenibles i la implementació d’estratègies d’eficiència energètica en infraestructures relacionades amb la IA. Aquestes mesures posicionaran Espanya com a referent en la posada en marxa de pràctiques d'IA que respectin el medi ambient i promoguin l'ús eficient dels recursos.

En tercer lloc, aquest eix inclou la creació i expansió d'una família de models de llenguatge en castellà i llengües cooficials que es dirà ALIA, els primers resultats de la qual estaran disponibles al final de l'estiu. Aquests models, que tindran més d'un 20% d'entrenament en castellà i llengües cooficials, davant de menys del 5% dels models actuals, permetran reduir els biaixos i millorar les aplicacions pràctiques que les empreses i administracions del nostre país poden desenvolupar.

Finalment, la quarta palanca d'aquest eix és l'impuls del talent especialitzat en Intel·ligència Artificial en un context on hi ha una gran demanda de professionals. L'Estratègia impulsarà la creació de xarxes i la cerca de sinergies entre els projectes que ja estan en marxa i que han suposat una inversió de 600 milions d'euros. A més, invertirà 160 milions més en beques, Formació Professional i formació de docents, entre altres qüestions.

Eix 2: Facilitar l'aplicació de la IA al sector públic i privat

En el marc d’aquest eix s’articularà un procediment per a la implantació de la IA a l’Administració General d’Estat (AGE), a través del projecte GovTech, que canalitzarà els casos d’ús d’aquesta tecnologia a través d’un laboratori d’innovació per desenvolupar projectes pilot i solucions innovadores per a les entitats del sector públic estatal. A més, es desenvoluparà un model de governança comuna de dades i corpus de l'AGE que garanteixi estàndards de seguretat-anonimat, qualitat, interoperabilitat i reutilització de les dades.

En segon lloc, per promoure el desenvolupament de la IA al sector privat, especialment en l'àmbit de les pimes i autònoms, es desenvoluparà el programa Kit Consulting, dotat amb 300 milions d'euros, perquè els projectes empresarials més petits puguin contractar serveis d’assessorament per a l’adopció de la IA. A més a més, s'ha ampliat el programa Kit Digital amb la incorporació de nous productes IA i una inversió de 350 milions. També es dedicaran 400 milions d'euros a través del Fons NextTech per facilitar finançament a les empreses que desenvolupin solucions d'IA.

Aquest eix es completa amb la futura Llei de Ciberseguretat, que establirà un marc clar i integral per desenvolupar la ciberseguretat nacional i millorarà la protecció dels sistemes d’informació, xarxes i dades, i amb l’impuls de l’ecosistema empresarial de ciberseguretat amb IA que fomentarà la innovació, la col·laboració i l'adopció de tecnologies d'IA a l'àmbit de la ciberseguretat.

Eix 3: Fomentar una IA transparent, ètica i humanística

El compliment dels objectius d'aquest eix s'articularà a través de l'Agència Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència Artificial (AESIA), que actuarà en una direcció triple: com a centre de pensament i anàlisi sobre la IA (analitzant tendències, generant debat social i identificant bones pràctiques i riscos emergents), com a supervisor d'un desplegament responsable de la IA (certificant sistemes d'IA d'acord amb el reglament europeu d'IA i establint bones pràctiques per promoure models transparents i oberts) i com a referent internacional (participant a les institucions europees i mundials de governança de la IA).

En la valoració durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, José Luis Escrivá, ha dit que l'estratègia “no només reforça la nostra infraestructura tecnològica i capacitats d'innovació, sinó que també assegura que el desenvolupament de la Intel·ligència Artificial al nostre país es realitzi sota els més alts estàndards de sostenibilitat i ètica. És un pas endavant cap a una economia més digitalitzada i competitiva, on la tecnologia serveix el benestar de tots els ciutadans”.

Seguiment i model de governança

L'Estratègia d'Intel·ligència Artificial i les seves iniciatives seran coordinades per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, però pel seu abast i impacte participaran tots els ministeris.

Per això, s'ha creat recentment la Comissió Interministerial per a la coordinació i el seguiment de les mesures a favor de la connectivitat i la digitalització de l'economia i la societat en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, la presidència del qual correspon a la persona titular de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial. A través d'aquesta comissió s'informarà i es farà el seguiment de les diferents fases de les mesures que componen l'Estratègia.

Finalment, amb l'objectiu que l'Estratègia serveixi per millorar els processos de l'Administració es faran reunions amb caràcter semestral de la Comissió d'Estratègia TIC, màxim òrgan de governança TIC a l'Administració General de l'Estat, on hi són representats tots els ministeris , per tal de detectar, seleccionar i desplegar casos d'ús en què es vegin beneficis clars per a la millora del servei als ciutadans, i per disposar d'una administració més eficient i eficaç.