El BSC ven la spin-off Maspatechnologies SL a l'empresa Danlaw, líder mundial en electrònica per a automòbils i cotxes connectats

15 Novembre 2022

Maspatechnologies és la primera spin-off que ven el BSC, un èxit que posa de manifest l'esforç del centre a l'hora d'invertir en transferència de tecnologia a la societat.

Les 11 empreses spin-off del BSC han creat 121 llocs de treball i han recaptat 8,5 milions d'euros a rondes de finançament en poc més de sis anys

Danlaw Inc., proveïdor líder mundial de solucions electròniques per a l'automoció i el sector aeroespacial, ha adquirit Maspatechnologies SL, una spin-off del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). Maspatechnologies s'integra així al grup Rapita Systems, propietat de Danlaw, i operarà com a Rapita Systems SL des de les seves oficines a Barcelona.

Maspatechnologies desenvolupa tecnologia de programari per verificar i certificar el comportament temporal d'aplicacions en processadors multinucli utilitzats en sistemes incrustats de seguretat (safety) crítica. Això inclou anàlisis de maquinari, generadors d'interferències, modelatge de contenció multinucli i aplicacions substitutives (surrogate Applications). Aquestes eines i serveis prestats per Maspatechnologies permeten identificar i mesurar l'impacte de les interferències en els recursos compartits per aplicacions de programari en processadors multinucli. L'adquisició amplia els coneixements especialitzats de verificació multinucli dins del grup Rapita Systems i proporciona a la indústria una solució integral per analitzar i certificar la propera generació de sistemes multinucli incrustats d'aviónica i automoció.

El treball pioner de Maspatechnologies en l'anàlisi de plataformes de maquinari multinucli es va iniciar al BSC. Recentment, Maspatechnologies va tenir un paper fonamental en l'exitosa certificació d'Airbus de la primera operació de reabastament aire-aire (A3R) totalment automàtica amb un sistema de perxa. Com a part d'aquest projecte, Maspatechnologies va proporcionar a Airbus serveis d'anàlisi i caracterització de la temporització d'aplicacions de programari que van ser clau per construir un argument de certificació conforme a l'estàndard CAST-32A per a aquest sistema d'avió multinucli.

Maspatechnologies és la primera spin-off venuda pel BSC, un èxit que ha estat possible gràcies a la inversió del centre en transferència de tecnologia. Les 11 spin-offs del BSC han creat 121 llocs de treball i han recaptat 8,5 milions d'euros en rondes de finançament en sis anys, amb set empreses creades des del 2020. Aquestes empreses, que es basen en la investigació i la tecnologia desenvolupada al BSC, ofereixen serveis d'avantguarda en àmbits tan diversos com la biomedicina, la seguretat, les indústries aeroespacial i de l'automòbil i la informàtica quàntica.

Raju Dandu, President de Danlaw, Inc. va indicar: "La incorporació de Maspatechnologies a la nostra família Danlaw proporciona una tecnologia multinucli que suposa una disrupció a la indústria de l'aviónica, permetent a les empreses desplegar els avantatges de rendiment dels microprocessadors multinucli per als sistemes incrustats de seguretat crítica. Utilitzarem aquesta tecnologia de maquinari de categoria mundial i el nostre talent en enginyeria per oferir els microprocessadors més recents i potents per tal d'ajudar els nostres clients dels sectors de l'aviónica i l'automoció a certificar les seves plataformes i aplicacions incrustades".

Dan McClung, director general del grup Rapita Systems, va comentar: "Aquesta adquisició demostra el nostre compromís amb el suport a la indústria dels sistemes incrustats, que depèn de l'adopció de tecnologies multinucli. L'equip de Maspatechnologies reuneix els principals experts del sector que, en combinació amb les eines i l'experiència de Rapita, ofereix l'única via comercialment viable per a la certificació multinucli”.

Mateo Valero, director del BSC, va afirmar: "La venda de Maspatechnologies confirma el compromís del BSC amb el desenvolupament d'una investigació excel·lent i rellevant, amb un alt impacte a la societat. Esperem que moltes spin-off del BSC tinguin un èxit similar i puguin generar llocs de treball d'alta qualitat i atreure inversions internacionals a Barcelona. Aquest èxit té una repercussió tangible i demostra el retorn a la societat del finançament que ha rebut el BSC des de la seva creació”.

Francisco J. Cazorla, codirector del grup de recerca CAOS del BSC i cofundador de Maspatechnologies, va apuntar: "M'alegra veure que la investigació que vam iniciar fa més d'una dècada al BSC ha madurat fins a convertir-se en una tecnologia industrial per a sistemes incrustats. Això s'ha aconseguit gràcies a l'esforç de molts experts del BSC, entre els quals Jaume Abella (cofundador de Maspatechnologies) i l'oficina de Transferència de Tecnologia del BSC. De cara al futur, estic encantat d'unir-me a la família de Rapita Systems com a Sènior Technical Fellow i continuar amb aquest important treball que és clau per facilitar l'adopció de processadors multinucli a la indústria de sistemes incrustats crítics”.

Sobre Maspatechnologies (ara Rapita Systems SL)

Maspatechnologies és una spin-off del BSC creada el 2020. Maspatechnologies ofereix tecnologia i serveis que permet als seus clients l'anàlisi i la certificació de sistemes incrustats de temps crític basats en múltiples nuclis, proporcionant suport continu des de la planificació fins a la validació i la verificació, per complir amb les regulacions i pràctiques específiques en cada àmbit.

Sobre el grup Rapita Systems

El grup Rapita Systems proporciona eines i serveis de verificació de programari a nivell mundial per a les indústries integrades d'electrònica aeroespacial i automoció. Les seves solucions ajuden a augmentar la qualitat del programari i a proporcionar proves per complir els objectius de seguretat i certificació i reduir els costos dels projectes. El grup ofereix la solució comercial líder al món, MACH178, per a l'anàlisi de la temporització com a suport a la certificació de sistemes multinucli, inclosos els sistemes desenvolupats per complir les directrius DO-178C i les normes MIL.

Sobre Danlaw

Danlaw és un líder mundial en electrònica per a automòbils i cotxes connectats. La seva família de més de 800 persones viu, respira i crea tecnologia innovadora per a alguns dels fabricants d'automòbils més grans del món. Danlaw és coneguda per oferir tecnologia innovadora, desenvolupament eficient i solucions adaptatives per a entorns dinàmics. Les seves solucions de classe mundial per a vehicles connectats el converteixen en un dels principals proveïdors d'aparells connectats del món.

 

Peu de foto 1: Anna Escoda, cap de l'oficina de Technology Transfer del BSC; Dan McClung, director general del grup Rapita Systems; Jaume Abella, cofundador de Maspatechnologies; Francisco J. Cazorla, codirector del grup de recerca CAOS del BSC i cofundador de Maspatechnologies; Raju Dandu, President de Danlaw, Inc; Iris Pallarol, Technology Transfer officer/oficial de Transferència Tecnològica.

Peu de foto 2: Dan McClung, director general del grup Rapita Systems; Francisco J. Cazorla, codirector del grup de recerca CAOS del BSC i cofundador de Maspatechnologies; Mateo Valero, director del BSC; Raju Dandu, President de Danlaw, Inc.