El BSC respon a la necessitat urgent d'augmentar la resiliència davant les amenaces per a la salut relacionades amb el clima

04 Desembre 2023
La urgència de fer front als efectes del clima sobre la salut posa en relleu la necessitat de treballar per mitigar, adaptar i crear resiliència davant de l'amenaça que suposa el canvi climàtic

El grup de Resiliència en Salut Global del BSC respon creant solucions per millorar la vigilància, la preparació i la resposta davant de l'aparició de malalties sensibles al clima

El canvi climàtic no és un escenari teòric llunyà; ja és aquí, està matant i va a pitjor. Durant anys, els científics han posat èmfasi en la creixent freqüència i magnitud dels efectes sobre la salut relacionats amb el clima i la nociva contaminació atmosfèrica causada per molts dels factors del canvi climàtic. Si no s'accelera la mitigació i l'adaptació, el canvi climàtic tindrà efectes irreversibles sobre la salut humana.

El grup de Resiliència en Salut Global (Global Health Resilience, GHR) del Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) respon a l'amenaça que suposa el canvi climàtic per a la salut humana. Liderat per la professora ICREA Rachel Lowe, el grup GHR és un equip transdisciplinari d'investigadors que treballen a la interfície de l'epidemiologia, el canvi climàtic, la salut planetària, la biologia, la modelització matemàtica i la ciència de dades per comprendre els vincles entre el canvi ambiental i la salut humana amb un èmfasi particular en les malalties infeccioses. 

La missió del grup és col·laborar en la creació de solucions metodològiques pertinents per millorar la vigilància, la preparació i la resposta davant dels brots i l’aparició de malalties sensibles al clima. Les dades, els models i les eines de suport per a la presa de decisions es desenvolupen conjuntament amb climatòlegs, científics socials, experts en comunicació científica i enginyers informàtics del BSC, així com amb destacats investigadors internacionals i organismes de salut pública, gestió de riscos de catàstrofes, medi ambient i ajut humanitari d'Amèrica Llatina i el Carib, Àsia, Àfrica i Europa. El grup GHR també lidera el projecte Lancet Countdown in Europe, una col·laboració internacional que fa un seguiment dels efectes del canvi climàtic sobre la salut i dels beneficis col·laterals per a la salut de l'acció climàtica a través de 33 indicadors europeus.

El grup ha publicat recentment tres articles en què destaca la necessitat d'actuar immediatament per fer front a les amenaces per a la salut relacionades amb el canvi climàtic com l'ampliació de l'àrea de distribució geogràfica i els brots de malalties infeccioses sensibles al clima ―i els seus efectes desiguals en els diferents grups socials a Europa i fora d'aquesta.

En un article publicat recentment a la revista The Lancet Regional Health-Europe, la investigadora del BSC Kim van Daalen, membre de GHR, i altres coautors debaten les desigualtats sanitàries relacionades amb el clima dins i fora d'Europa, destacant que el canvi climàtic és intrínsecament un problema de justícia social i sanitària. Els efectes del canvi climàtic sobre la salut no s'experimenten de la mateixa manera, ni tampoc la responsabilitat del canvi climàtic. Els autors posen èmfasi en la responsabilitat històrica i actual d'Europa en la crisi climàtica i les seves repercussions sanitàries associades, i com, dins d'Europa, les diferències d'exposició, sensibilitat i capacitat d'adaptació donen lloc a distribucions desiguals de les repercussions sanitàries relacionades amb el clima, que sovint reflecteixen desigualtats sociodemogràfiques i marginació. Conclouen que els símptomes del canvi climàtic no es poden tractar sense abordar les desigualtats subjacents entre els països i dins d'ells.

En un altre article publicat a The Lancet Planetary Health, la Daniela Lührsen, investigadora del BSC i membre de GHR, i coautors examinen les anomalies de temperatura a Àtica (Grècia) entre 1993 i 2022 per entendre si les temperatures hivernals poden haver tingut un paper en el nombre inusualment alt de mosquits Aedes albopictus capturats el desembre de 2022. L'Aedes albopictus, comunament conegut com a mosquit tigre asiàtic, és una mena de mosquit invasor establert (amb proves de reproducció i hibernació) a 13 països europeus, amb especial prominència al sud d'Europa. El potencial del mosquit com a vector de més de 20 arbovirus (com el dengue, la chikungunya i el Zika), combinat amb la seva creixent presència a diversos països europeus, ha suscitat recentment una gran preocupació en matèria de salut pública. A la recerca publicada, els autors informen d'una tendència a l'alça de les temperatures del desembre en els últims 30 anys, sent el desembre de 2022 el més càlid registrat fins ara a la península Àtica. Amb el canvi climàtic provocant hiverns més càlids, l'activitat dels mosquits vectors adults es pot convertir en la norma. Aquestes troballes posen en relleu la necessitat d'una vigilància contínua per controlar el mosquit a mesura que s'adapta a temperatures més càlides.

Finalment, en un article sobre política sanitària publicat a The Lancet Regional Health-Europe, els membres de GHR, com a part d’IDAlert ―un consorci d'investigadors i professionals transdisciplinars― proposen un marc per a la coproducció d'indicadors rellevants per a les polítiques i les eines de suport per a la presa de decisions que rastregin els riscos passats, presents i futurs de malalties infeccioses induïdes pel clima a través dels dominis de perill, exposició i vulnerabilitat a la interfície animal, humana i mediambiental. El treball proposat implica el desenvolupament conjunt de sistemes i eines d'alerta i resposta primerenques per avaluar els costos i beneficis col·laterals de les mesures d'adaptació i mitigació del canvi climàtic a tots els sectors, per augmentar la resiliència del sistema sanitari a escala regional i local. L'objectiu és salvar la bretxa entre el coneixement i l'acció, proporcionant un marc integrat sense precedents d'“Una Salut - Risc Climàtic” (vegeu la figura) que capaciti els responsables polítics, els professionals sanitaris i les comunitats per mitigar els riscos i refermar la resiliència.
 


Figura 1. Enfocament integrat “Una salut – Risc climàtic”. Il·lustració de la integració d'una salut (és a dir, un enfocament integrat i unificador de la salut animal, humana i mediambiental) en el marc del risc de l'IPCC en termes d'amenaça (l'ocurrència d'un esdeveniment relacionat amb el clima), exposició (presència de persones, mitjans de subsistència, espècies, ecosistemes, recursos i infraestructures que es poden veure afectats negativament per l'amenaça) i vulnerabilitat (propensió a veure's afectats negativament) al canvi climàtic.

 

Referències

  1. van Daalen, K., Tonne, C., Borrell, C., Nilsson, M., & Lowe, R. (2023). Approaching unsafe limits: climate-related health inequities within and beyond Europe. The Lancet Regional Health - Europe, Volume 31, 100683. https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2023.100683.

  2. Lührsen, D.S., Zavitsanou, E., Cerecedo-Iglesias, C. et al. (2023). Adult Aedes albopictus in winter: implications for mosquito surveillance in Southern Europe. The Lancet Planetary Health, Volume 7, Issue 9, Pages e729-e731. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(23)00170-5.

  3. Rocklöv, J., Semenza, J.C., Dasgupta, S., et al. (2023). Co-producing integrated decision-support tools to build climate resilience to emerging infectious diseases in Europe and beyond. The Lancet Regional Health - Europe, Volume 32, 100701. https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2023.100701.