El BSC prediu que la temperatura mitjana mundial podria augmentar 1,5 ºC en els propers 5 anys

13 Març 2023

El sistema de prediccions decennals del BSC prediu que la temperatura mitjana global en superfície continuarà augmentant els propers anys a causa de l'increment de les concentracions de gasos d'efecte hivernacle i, probablement, faran del 2023 un dels cinc anys més càlids mai registrats a causa d'unes condicions més caloroses al Pacífic tropical.

Les prediccions climàtiques decennals descriuen les variacions en el desenvolupament del clima per als propers anys i fins a una dècada, salvant així el buit existent entre les previsions meteorològiques i climàtiques estacionals a més curt termini i les projeccions de canvi climàtic a llarg termini.

El BSC és un centre de predicció decennal de renom mundial i elabora cada any una predicció climàtica per a la propera dècada

La predicció de les variacions del clima en un futur proper és considerada un dels problemes més difícils a què s'enfronta la comunitat de predicció climàtica. Fins no fa gaire, les prediccions estacionals (per als propers mesos) i les projeccions climàtiques (per als propers 100 anys) eren les úniques fonts d'informació existents sobre el clima futur a disposició dels usuaris. Tot i això, els recentment desenvolupats sistemes de predicció climàtica decennal poden preveure les variacions per al rang que va des d'un any fins a una dècada. Dins aquesta escala temporal, l'evolució del sistema terrestre es veu afectada tant per la variabilitat natural com per forces externes (com l'augment de les concentracions de gasos amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera). Les prediccions decennals intenten omplir el buit que hi ha entre les prediccions estacionals i les projeccions climàtiques, oferint la possibilitat d'informar sobre l'adaptació actual i augmentar, així, la resiliència.

El Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) és un dels cinc “Centre mundial de producció de prediccions climàtiques a curt termini” (Global Producing Center of Near-Term Climate Prediction) avalats per l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) que elabora prediccions climàtiques decennals operatives cada any. El grup de Variabilitat i Canvi Climàtic del Departament de Ciències de la Terra desenvolupa el sistema de predicció decennal del BSC, el qual prediu canvis en les condicions climàtiques mitjanes (com la temperatura o la precipitació, entre moltes altres variables) i en la intensitat i la freqüència de l'ocurrència de fenòmens climàtics extrems (com inundacions i sequeres) durant la propera dècada.

El servei combina dades observacionals amb dades obtingudes mitjançant models climàtics, i.e. una representació matemàtica del clima de la Terra que sol abastar l'atmosfera, l'oceà, el gel marí i la terra per oferir la millor estimació possible del sistema climàtic en un moment determinat. A més, el BSC també investiga la millora de les prediccions decennals així com l'intercanvi de coneixements amb els usuaris interessats, ja que predir les variacions del clima per als propers 1-10 anys ofereix múltiples oportunitats d'adaptació a un clima canviant en un futur proper i és crucial per al desenvolupament d’una societat més resistent.

Predicció pel 2023-2032

El sistema de predicció decennal del BSC prediu que la temperatura mitjana global en superfície continuarà augmentant els propers anys a causa de l'increment de les concentracions de gasos amb efecte d'hivernacle. En els propers cinc anys (2023-2027), es preveu que la temperatura mitjana global en superfície sigui entre 1,44 i 1,55 ºC més alta que la dels nivells preindustrials (definits com la temperatura mitjana entre el 1850 i el 1900), amb una estimació central de 1,49 ºC. Per tant, hi ha una probabilitat significativa de superar els 1,5 ºC per sobre dels nivells preindustrials en els propers cinc anys, cosa que indicaria que el món s'està acostant ràpidament a l'objectiu de l'Acord de París.

Es preveu que aquest any, el 2023, sigui un dels més càlids mai registrats. El sistema de predicció del BSC prediu el final de tres anys consecutius amb condicions de La Niña i transicions a condicions més càlides al Pacífic tropical. Les condicions de La Niña es caracteritzen per temperatures de la superfície del mar inferiors a la mitjana al Pacífic tropical, cosa que té un efecte de refredament en la temperatura mitjana mundial. Per tant, el canvi a un Pacífic tropical més càlid conduirà, probablement, a temperatures mitjanes globals en superfície més altes el 2023 respecte a anys anteriors.

Com es fan les prediccions decennals

Les prediccions decennals normalment s’elaboren mitjançant una tècnica similar a la utilitzada per a les prediccions estacionals, és a dir, inicialitzant un model climàtic amb un estat observat i integrant-lo endavant en el temps. Aquests models climàtics són una representació matemàtica del clima de la Terra (és a dir, atmosfera, oceà i gel marí) i es construeixen utilitzant les lleis fonamentals de la física clàssica i la termodinàmica. La font més comuna per les condicions inicials són les reconstruccions de dades basades en observacions. També s'introdueixen al model factors externs (tant naturals com antropogènics) que influeixen en el sistema terrestre, com poden ser els aerosols volcànics o l'augment de les concentracions de gasos amb efecte d'hivernacle. El model produeix un conjunt de simulacions a 10 anys vista per obtenir, finalment, la predicció decennal. Al final de cada any s’acostumen a dur a terme noves prediccions decennals per als 1-10 anys següents.