El BSC participa en el projecte KOIOS que impulsa l'ús d'IA davant situacions d'emergència com a terratrèmols

29 Juliol 2022

El departament d'Aplicacions Computacionals en Ciència i Enginyeria desenvoluparà simulacions de moviments sísmics per millorar la resposta de la societat des de diferents àmbits

El Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) forma part del projecte KOIOS seleccionat per la Comissió Europea per desenvolupar aplicacions d'Intel·ligència Artificial (IA) per a usos relacionats amb seguretat i defensa davant de situacions d'emergència com a possibles terratrèmols. La iniciativa, en què participen catorze institucions i empreses de diferents països europeus, ha estat finançada amb 10 milions d'euros pel Fons Europeu de Defensa.

L'objectiu de KOIOS és explorar l'adaptació dels sistemes d'aprenentatge automàtic a escenaris d'emergència on la disponibilitat de dades i la capacitat de computació són limitades. El departament d'Aplicacions Computacionals en Ciència i Enginyeria (Computer Applications in Science & Engineering, CASE) del BSC desenvoluparà una plataforma de col·laboració que permeti analitzar diferents models d'IA per a casos d'ús diversos, garantint una supervisió humana, segura, explicable i ètica segons els estàndards desenvolupats per la Unió Europea (UE).

Entre les funcions específiques del BSC en el projecte hi ha l'ús de les seves infraestructures de supercomputació d'alt rendiment per desenvolupar aplicacions de simulació de terratrèmols que puguin agilitzar i millorar la resposta i la presa de decisions dels serveis d'emergència, tant per part de Protecció Civil com de la Unitat Militar d'Emergències (UME).

La iniciativa, finançada per la Comissió Europea, serà desenvolupada per un consorci de catorze entitats compost per centres tecnològics, universitats i empreses de vuit països europeus: Alemanya, Irlanda, França, Itàlia, Grècia, Països Baixos, Suècia i Espanya.