El BSC participa al mapa de malalties COVID-19, una plataforma per reunir i ordenar la informació científica sobre el virus

06 Maig 2020

Investigadors del BSC han participat, juntament amb investigadors de 25 països en el Mapa de malalties COVID-19. Aquest dipòsit reuneix i organitza el coneixement generat fins al moment sobre el mapa molecular del virus i els mecanismes d'interacció entre el virus SARS-CoV-2 i l'hoste, guiat per aportacions d'experts en el domini i basats en treballs publicats.

Aquests mapes són fonamentals per poder simular en ordinadors el comportament del virus a nivell molecular i contribuir així a la recerca de vacunes i tractaments.

La participació del BSC s'inscriu en el esforç que està realitzant el centre per investigar sobre el virus a través de l'anàlisi genòmica, simulacions d'interaccions entre el virus i possibles fàrmacs o vacunes i el poder de càlcul del superordinador MareNostrum. Els investigadors del BSC que han col·laborat en aquest projecte són Arnau Montagud, Miguel Ponce de Leon i Alfonso València.

Aquest repositori s'ha donat a conèixer avui a través del web de la revista Nature i és una col·laboració oberta entre investigadors clínics, científics experts en ciències de la vida, biòlegs computacionals i científics de dades. El seu objectiu és organitzar la informació disponible per a facilitar una millor comprensió de la malaltia i ajudar a la comunitat investigadora en el desenvolupament de diagnòstics i teràpies eficients.