El BSC llança la versió 2.6 de COMPSs a l’SC19

18 Novembre 2019

El Barcelona Supercomputing Center ofereix a la comunitat HPC un conjunt d'eines que ajuden als desenvolupadors a programar i executar les seves aplicacions de forma eficient en infraestructures computacionals distribuïdes.

Aquest llançament afegeix el suport per a un nou tipus de paràmetre, "Stream", que permet la combinació dels paradigmes data-flow i task-base en una sola aplicació; una nova funcionalitat que permet la definició de grups de tasques i el suport per llançar excepcions des de tasques i capturar-les al programa principal; i suport per a la gestió de cancel·lació de tasques que es pot combinar amb la funció anterior per cancel·lar tasques en cas d'excepcions.

PyCOMPSs formarà part de el programa d'un tutorial presentat dilluns. Esteu convidats a assistir a demostracions PyCOMPSs en directe a l'estand de l'BSC #1975

 

El grup Workflows and Distributed Computing de el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC) està orgullós d'anunciar el llançament de la versió 2.6 (nom en clau Gardenia), de l'entorn de programació COMPSs.

Aquesta versió de COMPSs, disponible a partir d'avui, actualitza el resultat de la feina de l'equip en els últims anys en la provisió d'un conjunt d'eines que ajuden als desenvolupadors a programar i executar les seves aplicacions de forma eficient en infraestructures computacionals distribuïdes, com clústers, núvols i clústers gestionats amb contenidors. COMPSs és un model de programació basat en tasques capaç de millorar notablement el rendiment d'aplicacions a gran escala mitjançant la paral·lelització de manera automàtica de la seva execució.

La nova versió ve amb un nou tipus de direcció per als paràmetres de les tasques: Commutative, que pot aplicar-se a un grup de tasques i permet indicar que les tasques en el grup poden executar-se en qualsevol ordre, i que aquest canvi d'ordre no afecta el resultat final.

La nova versió també incorpora una innovació en un nou tipus de paràmetre, "Stream". Aquest nou tipus permet el suport de dades d'entrada i sortida de tipus "Stream". Aquesta nova característica permet la combinació en el mateix workflow de tasques tipus "data-flow" i tasques tipus "task-based", suportant nous tipus de workflows de dades molt més complexos que abans.

Trobareu més informació a la versió en anglès.