El BSC llança la versió 2.0 de dataClay

19 Novembre 2019
Una de les principals novetats és que incorpora ajuda per a Java 11 i per a entorns edge-to-cloud.

L’equip de Workflows and Distributed Computing del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC) ha fet pública la versió 2.0 de dataClay, un programari basat en el concepte d'orientació a objectes, que evita la necessitat de tenir models de dades diferents en la memòria RAM i en l'emmagatzematge persistent. dataClay realitza els càlculs directament a la plataforma que els emmagatzema, sense necessitat de copiar-los a l'espai de l'aplicació, evitant així els costos associats al transport de dades, de temps i d’energia. D'altra banda, en treballar sobre un sol model, s'elimina l'esforç i el temps requerit per transformar les dades, reduint així la possibilitat d'errors.

Més informació, a la versió anglesa de la nota.