El BSC lidera el projecte europeu Climateurope2 sobre serveis climàtics

27 Setembre 2022

Climateurope2 té com a objectiu desenvolupar futurs serveis climàtics equitatius i de qualitat, de més valor per a la societat.

El projecte donarà suport a la producció d’informació climàtica fiable, útil i rellevant per a l’usuari.

Sota el lideratge del BSC, Climateurope2 compta amb la participació de 33 institucions europees de renom.

Aquests dies està tenint lloc la reunió inicial del projecte europeu Climateurope2, un ambiciós projecte que té com a objectiu respondre a la necessitat de proveir a temps i utilitzar de manera eficaç la informació climàtica. L'esdeveniment l'organitza el Centre Euromediterrani sobre el Canvi Climàtic (CMCC) a Lecce (Itàlia), els dies 27 i 28 de setembre, i marca l'inici del projecte, que es desenvoluparà des del setembre del 2022 fins al febrer del 2027.

Finançat amb 8,7 milions d'euros, Climateurope2 és un projecte de 4,5 anys del programa Horitzó Europa liderat pel Barcelona Supercomputing Center - Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) entitat que en rep 1,7 milions, amb l’objectiu de donar suport a la comunitat de serveis climàtics i proposar procediments d'estandardització per a futurs serveis climàtics equitatius i de qualitat, solucions útils basades en l’evidència científica perquè sectors diversos de la societat puguin prendre decisions que permetin mitigar o adaptar-se millor als efectes del canvi climàtic.

Per fer front a l'exposició a la variabilitat climàtica actual cal proporcionar la millor informació climàtica possible en el moment oportú, ja que aquesta exerceix un paper essencial per aconseguir una recuperació basada en criteris de sostenibilitat i una neutralitat climàtica a Europa. Això es pot aconseguir si la informació climàtica se subministra adequadament i s'utilitza amb eficàcia, i si s’integra juntament amb altres elements per gestionar millor els riscos i aprofitar les oportunitats.

En aquest context, Climateurope2 pretén fer un balanç dels serveis climàtics i de les pràctiques d'estandardització més àmplies desenvolupades fins ara, així com recopilar informació climàtica bàsica i els requisits de confiança per a unes polítiques de mitigació climàtica i opcions d'adaptació de qualitat i amb base científica. A continuació, el projecte utilitzarà la informació recopilada per proposar una taxonomia de serveis climàtics i suggerir bones pràctiques i directrius basades en la comunitat, proposant normes i engegant processos de normalització per a aquells components dels serveis climàtics que estiguin suficientment madurs. Prepararà el camí per garantir la qualitat de tots els components d'un servei climàtic i proposarà criteris de verificació i certificació que podrien conduir a un etiquetatge fàcil d'utilitzar. Aquestes contribucions promouran el desenvolupament sostenible i una acceptació més gran dels serveis climàtics.

«Ja hi ha normes i processos de gestió de la qualitat per a les dades i els sistemes meteorològics, establerts i regits per l'Organització Meteorològica Mundial (OMM), però aquests aspectes encara no s'han abordat a fons per als serveis climàtics», afirma el professor ICREA Francisco Doblas, director del Departament de Ciències de la Terra del BSC, una referència internacional en l'àmbit de la investigació climàtica. I afegeix: «cal garantir la qualitat, les normes pertinents i altres formes de garantia com les directrius, les bones pràctiques o les recomanades quan les normes no estan disponibles o no són apropiades, i els criteris d'etiquetatge i certificació a la interfície de l'oferta i la demanda, tant a nivell públic com privat. Això és fonamental per garantir que els serveis compleixen els requisits mínims acordats i transmeten la rellevància, credibilitat i legitimitat adequades, així com per desenvolupar un mercat de serveis climàtics sòlid i fiable».

Amb aquesta finalitat, els tres objectius principals del projecte són (1) el desenvolupament de procediments d'estandardització i recomanacions per a serveis climàtics de qualitat garantida; (2) el suport a una comunitat europea de serveis climàtics equitativa que reuneixi els diferents actors i un públic més ampli interessat en els serveis climàtics. Com a part del projecte, es desenvoluparan i es faran servir eines per fomentar la interacció, l'intercanvi de coneixements i l'exploració del mercat; i (3) la millora de l'acceptació dels serveis climàtics de qualitat garantida per donar suport a l'adaptació i la mitigació al canvi i la variabilitat del clima, proporcionant recomanacions per fer que els serveis climàtics siguin més prominents, creïbles i legítims, així com per promoure la creació de confiança entre l'oferta i la demanda. Es tindran en compte tots els tipus de serveis climàtics i actors del mercat, tant públics com privats, amb ànim de lucre i sense.

També es desenvoluparà una plataforma participativa interactiva i fàcil d'usar que involucri la comunitat de serveis climàtics perquè exerceixi un paper actiu en la millora, el perfeccionament i la validació de les bones pràctiques, les recomanacions, els processos d'estandardització i les directrius proposades .

Tot aquest esforç es durà a terme en paral·lel amb tot un seguit d'activitats de comunicació, difusió i divulgació per donar suport a les comunitats implicades en els serveis climàtics europeus. Aquestes activitats inclouen des de festivals, webstivals, convocatòries d'art-ciència, roadshows i col·laboracions amb museus, fins a sessions de capacitació i formació, així com accions en associació amb xarxes de periodistes.

La contribució del BSC a Climateurope2 és molt rellevant, ja que no només dirigeix ​​la coordinació i la gestió de tot el projecte, sinó que també lidera l'anàlisi de dades i el desenvolupament de processos i la comunicació, la difusió i l’explotació dels resultats obtinguts, sinó que també codirigeix l'elaboració d'un marc de normalització i suport equitatiu, i participa a tots els altres paquets de treball, els quals estan dedicats a la innovació empresarial, el desenvolupament del mercat, el suport a les polítiques per al clima i el compromís de la comunitat.

El consorci de Climateurope2 està format per 33 participants (29 beneficiaris, 1 entitat afiliada i 3 socis associats) de 13 països que cobreixen un ampli espectre de coneixements i capacitats, que abasten enfocaments que van des de les ciències socials i les humanitats fins a una àmplia gamma de coneixements tècnics i experiència en serveis climàtics. Aquesta naturalesa transdisciplinària del consorci permetrà explorar amplis aspectes de la cadena de valor dels serveis climàtics i és indispensable a fi de construir una comunitat de pràctiques per a la normalització i el suport als serveis climàtics. Inclou institucions destacades com la Met Office del Regne Unit, l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) o el Centre Europeu de Predicció Meteorològica a Medi Termini (ECMWF).

Climateurope2, cap al suport i la normalització dels serveis climàtics a Europa, i més enllà.