El BSC coordina el projecte EXTRACT que s'inicia plantejant una aproximació holística a les dades extremes a través del contínuum de càlcul

22 Març 2023

El Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) és la institució coordinadora del projecte EXTRACT finançat per la UE va començar el 1 de gener de 2023, reunint un consorci de 10 socis d'Espanya, França, Itàlia, Finlàndia, Israel i Suïssa. Aquest projecte de tres anys treballarà per proporcionar una plataforma de programari de mineria de dades distribuïda per a dades extremes a través del contínuum de càlcul. Persegueix una aproximació innovadora i holística als fluxos de treball de mineria de dades en entorns d'edge, núvol i càlcul d'alt rendiment (HPC) i es validarà a través de dos casos d'ús que requereixen dades extremes: gestió de crisis a la ciutat de Venècia i un cas d'ús d'astrofísica.

Les dades s'han convertit en un dels actius més valuosos a nivell mundial a causa de la seva ubicuïtat en les tecnologies en auge dels Sistemes Ciberfísics (CPS), Internet de les Coses (IoT) i Intel·ligència Artificial (IA). Si bé aquestes tecnologies proporcionen dades vastes per a diverses aplicacions, obtenir valor d'aquestes dades brutes requereix la capacitat d'extreure coneixement rellevant i segur que es pugui utilitzar per formar estratègies avançades de presa de decisions.

Les pràctiques i tecnologies actuals només poden fer front a algunes característiques de les dades de manera independent i uniforme. EXTRACT crearà un contínuum complet edge-núvol-HPC integrant diverses tecnologies de càlcul en un contínuum de càlcul unificat i segur. Ho farà considerant tot el cicle de vida de les dades, incloent la recopilació de dades a través de fonts, la mineria de coneixement precis i útil i el seu consum.

Els investigadors del BSC desenvoluparan els mètodes de desplegament i planificació basats en dades necessaris per seleccionar el recurs de còmput més adequat. Aquesta tasca abordarà el repte no abordat fins ara de l'orquestració en el contínuum edge-cloud-HPC. Això inclourà garantir que les tecnologies d'orquestració siguin explícitament conscients de les característiques extremes de les dades i de la descripció del flux de treball.

La plataforma EXTRACT es validarà en dos casos d'ús del món real, cadascun amb requisits de dades extremes i de càlcul diferents. Els investigadors del BSC desenvoluparan els mètodes de desplegament i programació basats en dades necessaris per seleccionar el recurs de càlcul més apropiat. Aquesta tasca abordarà el desafiament fins ara no abordat de l'orquestració en el contínuum edge-núvol-HPC. Això inclourà assegurar-se que les tecnologies d'orquestració siguin explícitament conscients de les característiques de les dades extremes i la descripció del flux de treball.

El BSC també desenvoluparà una arquitectura de supervisió distribuïda que serà capaç d'observar de manera segura el rendiment, la seguretat i el consum d'energia de l'execució del flux de treball de mineria de dades.

Per garantir que es compleixin diversos objectius de manera holística respectant les restriccions imposades per les característiques de dades extremes, el BSC explorarà diverses estratègies, inclosa l'orquestració basada en IA per al desplegament i la programació de fluxos de treball.

Eduardo Quiñones, investigador establert al Barcelona Supercomputing Center i coordinador d'EXTRACT, està convençut que "mitjançant la integració perfecta dels principals marcs de treball de codi obert d'IA i Big Data, la tecnologia EXTRACT contribuirà a proporcionar les solucions tecnològiques que Europa necessita per abordar de manera efectiva les dades extremes. Anirà més enllà de facilitar l'ús més ampli i efectiu de les dades per reforçar la capacitat d'Europa per gestionar els desafiaments socials urgents". 

Sobre EXTRACT

El projecte EXTRACT (Una plataforma de programari de mineria de dades distribuïda per a dades extremes a través del contínuum de càlcul) està finançat sota l'Acció de Recerca i Innovació Horizon amb el número 101093110. El projecte va començar el 1 de gener de 2023 i finalitzarà el 31 de desembre de 2025. El consorci, format per 10 socis, està coordinat pel Barcelona Supercomputing Center (BSC). Els membres del consorci inclouen: Ikerlan (Espanya), Universitat Rovira I Virgili (Espanya), Observatoire de Paris (França), Centre National de la Recherche Scientifique (França), Université Paris Cité (França), Logos Ricerca e Innovazione (Itàlia), Ciutat de Venècia (Itàlia), Binare (Finlàndia), Mathema srl (Itàlia), IBM Israel (Israel), sixsq (Suïssa).

 

  • Peu de foto: El consorci que forma EXTRACT es reuneix a Barcelona pel seu llançament al supercomputador MareNostrum del Barcelona Supercomputing Center