El BSC aporta experiència en aprenentatge automàtic i bessons digitals per millorar la gestió d'emergències amb dades a gran escala

23 Març 2023

El centre participa en el projecte finançat per la UE CREXDATA.

Un equip del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) entrenaran un model d'aprenentatge automàtic per extreure informació de les xarxes socials en temps real i desenvolupar bessons digitals que s'utilitzaran en el cas d'ús de crisi de salut per informar una presa de decisions fiable en escenaris de crisi.

Ho farà en el marc de CREXDATA (Planificació d'Accions Crítiques sobre Dades a Gran Escala), un projecte de Horitzó Europa que impulsarà les fronteres de l'anàlisi, predicció, simulació i visualització per proporcionar informació extremadament precisa, oportuna i útil que recolzi la presa de decisions humanes i automatitzades en situacions crítiques. A través de la plataforma de predicció com a servei (PaaS) prevista, les autoritats tindran accés a les eines que necessiten per preparar-se amb confiança per a situacions crítiques. CREXDATA es va llançar l'1 de gener de 2023. El seu consorci de quinze socis va iniciar el projecte a Atenes, Grècia.

CREXDATA explotarà dades extremes per crear models de simulació verídics i eines per imitar les propietats de fluxos de dades a gran escala en temps real provinents de condicions normals i crítiques. Aquestes simulacions i eines s'incorporaran en models d'aprenentatge predictiu en temps real que s'entrenaran a mesura que entrin les dades. La plataforma PaaS resultant permetrà als planificadors d'accions registrar fàcilment les seves diverses fonts de fluxos de dades i rebre fluxos de treball d'anàlisi predictiva amigables per a l'usuari, recolzats per tècniques d'IA transparents i Realitat Augmentada, que facilitaran la presa de decisions. Aquests fluxos de treball proporcionaran solucions flexibles, fiables i adequades que responguin a les necessitats dels usuaris. Per contribuir a aquesta plataforma, els investigadors del BSC aprofitaran la seva experiència en mineria de text per construir un model de llenguatge multilingüe que s'entrenarà per operar en línia i extreure informació per a esdeveniments de les xarxes socials en temps real per recolzar la presa de decisions. Aquests fluxos de treball proporcionaran solucions flexibles, fiables i adequades que responguin a les necessitats dels usuaris. Per contribuir a aquesta plataforma, els investigadors del BSC aprofitaran la seva experiència en mineria de text per construir un model de llenguatge multilingüe que s'entrenarà per operar en línia i extreure informació per a esdeveniments de les xarxes socials en temps real per recolzar la presa de decisions.

A més, tres casos d'ús avaluaran la tecnologia CREXDATA: un cas d'ús d'emergències meteorològiques, un cas d'ús de crisi sanitària i un cas d'ús marítim. Els investigadors del BSC seran responsables del cas d'ús de crisi sanitària que integrarà els models de simulació epidemiològica i multi-escala actuals amb aprenentatge automàtic a gran escala per permetre el desenvolupament de plataformes analítiques flexibles que recolzin el procés de presa de decisions, incloent el disseny d'estratègies per a la resposta a crisis de salut i l'optimització del tractament.

El desenvolupament d'un conjunt d'eines que permetrà la creació de bessons digitals aborda dos escenaris dins de les crisis de salut: 1) seguiment del moviment i la infecció de les poblacions i 2) el tractament dels pacients. Els models de qualitat predictiva previstos permeten quantificar l'impacte d'una epidèmia al llarg del temps i les respostes dels pacients al tractament, permetent el desenvolupament de mesures de contenció adequades per a diversos escenaris. Aquest enfocament basat en dades requereix el processament de dades extremes per garantir que els brots siguin detectats i rastrejats perquè es puguin planificar intervencions efectives.

La participació del BSC en aquestes activitats està liderada per Arnau Montagud, Maite Meleroi Miguel Ponce de Leóndel Departament de Ciències de la Vida.

Alfonso Valencia, investigador principal del BSC en aquest projecte, enfatitza que "Els bessons digitals que imiten el comportament de les poblacions infectades o el comportament d'un medicament són crucials per aprofitar les dades i garantir que els responsables de la presa de decisions tinguin la informació que necessiten per controlar i mitigar les crisis sanitàries."

Sobre CREXDATA

El projecte CREXDATA (Planificació d’Accions Crítiques sobre Dades a Gran Escala) está financiat sota l’Acció de Recerca i Innovació d’Horizon Europe número 101092749. Aquest projecte de tres anys va començar el 1 de gener de 2023. La Universitat Tècnica de Creta lidera aquest consorci de 15 socis composat per: Centre Nacional d’Investigació Científica 'DEMOKRITOS', Universitaet Paderborn, RapidMiner GMBH, MarineTraffic, Barcelona Supercomputing Center, Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung E.V., Consiglio Nazionale delle Ricerche, Hydrometerological Innovative Solutions, Deutsches Rettungsrobotk-Zentrum e.V., Departament de Bombers de Dortmund/Stadt Dortmund, Universidad Rovira i Virgili, Institut Meteorològic de Finlandia, Xarxa de Competència en Desastres d’Àustria, Ministeri de l’Interior de Finlàndia.

 

  • Peu de foto: Els socis de CREXDATA es reuneixen a Atenes, Grècia, per establir les bases d'aquesta empresa conjunta