Bessons humans virtuals: Llançament de la Iniciativa Europea sobre Bessons Humans Virtuals

22 Desembre 2023
L'objectiu de la Iniciativa és accelerar l'ús dels VHT a l'àmbit de la salut i l'assistència per aconseguir una atenció més personalitzada.

La Comissió ha posat en marxa la Iniciativa Europea de Bessons Humans Virtuals (VHTs), que dona suport a l'aparició i l'adopció de la propera generació de solucions de bessons humans virtuals en l'àmbit de la salut i l'assistència. L'acte va tenir lloc ahir al Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), coincidint amb la inauguració del supercomputador MareNostrum5 (MN5) en el marc de la Presidència espanyola del Consell de la Unió Europea.

L'objectiu de la Iniciativa és accelerar l'ús dels VHT a l'àmbit de la salut i l'assistència per aconseguir una atenció més personalitzada. Aportarà beneficis tangibles a la ciutadania i pacients, alhora que mantindrà i farà avançar la ciència i la tecnologia de la UE. Tot i que les VHT ja existeixen a molts Estats membres, la Iniciativa també ajudarà a abordar la fragmentació actual de l'ecosistema a Europa.

Per tant, el 21 de desembre del 2023 es va anunciar un Manifest, amb el suport de la Comissió, signat per més de 76 organitzacions de parts interessades líders de tot l'ecosistema de VHT. El Manifest és una declaració d'intencions sobre el desenvolupament col·laboratiu de les VHT i la seva creixent adopció a tota la UE.

Avançar en la investigació sanitària i l'atenció personalitzada

Els VHT són representacions digitals d'un estat de salut o malaltia humana que fan referència a diferents nivells de l'anatomia (per exemple, cèl·lules, teixits, òrgans, sistemes d'òrgans). Es construeixen a partir de models i dades informàtiques i estan dissenyades per imitar i predir el comportament dels seus homòlegs físics, inclosa la interacció amb altres malalties que pugui patir una persona.

El potencial clau d’aquesta tecnologia en l’àmbit de la salut i l’assistència sanitària està relacionat amb la prevenció selectiva, les vies clíniques personalitzades i el suport als professionals sanitaris en entorns virtuals. Alguns exemples són la formació mèdica, la planificació d'intervencions quirúrgiques i altres casos possibles d'ús en entorns virtuals.

La Comissió es proposa potenciar les capacitats avançades de supercomputació i intel·ligència artificial per facilitar la investigació i el desenvolupament tecnològic en col·laboració en entorns virtuals. Això permet desenvolupar, executar i simular millor els models de formes que abans no eren possibles, accelerant el desenvolupament dels VHT en fer possible l'entrenament de models fundacionals de gran IA específics per a la salut i les malalties humanes.

Enfocament global

La Iniciativa Europea sobre Bessons Humans Virtuals inclou tant accions de recerca com de desplegament:

  • El projecte europeu Bessons Humans Virtuals (EDITH), una acció de coordinació i suport finançat pel programa DIGITAL, i el seu full de ruta per identificar els elements necessaris per evolucionar cap als VHT integrats;
  • El Manifest sobre Bessons Humans Virtuals - Declaració d'intencions sobre el desenvolupament, l'evidència i l'adopció de VHT als sistemes sanitaris;
  • 80 milions d'euros d'accions de recerca i innovació en el marc d'Horitzó Europa sobre Models computacionals integrats i a escala múltiple de la fisiopatologia del pacient per a la gestió personalitzada de malalties;
  • Una plataforma digital capdavantera de 24 milions d'euros per a la integració i validació de models virtuals avançats de bessons humans finançada pel Programa Europa Digital (DIGITAL);
  • El desplegament d'una infraestructura federada paneuropea de 5 milions d'euros per a dades d'Unitats de Cures Intensives (UCI) i eines basades en models computacionals d'ús intensiu de dades per al suport a la presa de decisions i la prevenció de riscos, finançada en el marc del Programa Europa Digital (DIGITAL).

A més, inclou una convocatòria de finançament de 20 milions d'euros en el marc de la Iniciativa de Salut Innovadora (IHI) per a accions de gestió integral de l'ictus amb models computacionals predictius, dades sanitàries integrades de pacients i visualització millorada.

Propers passos

En els propers mesos, la Comissió publicarà la licitació de la plataforma digital d'avantguarda per a la integració i validació de models avançats de bessons humans virtuals, inclosa al Programa Europa Digital (DIGITAL). Més informació sobre la Iniciativa al lloc web dedicat: Iniciativa Europea de Bessons Humans Virtuals (VHTs).