Asepeyo i el Barcelona Supercomputing Center signen un acord per implantar projectes d’e-salut

23 Juliol 2019

Suposa una aposta decidida per la medicina personalitzada i la intel·ligència artificial.

El Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC) i Asepeyo han signat un acord de col·laboració per integrar la intel·ligència artificial en la gestió i el diagnòstic sanitaris. L’acord suposa una aposta decidida per la medicina personalitzada i la intel·ligència artificial per millorar la qualitat assistencial i del diagnòstic i incrementar-ne l’eficiència en la gestió.

La col·laboració, que tindrà un any de durada, està configurada, de moment, per tres projectes:

  • Text mining: codificació, en un vocabulari estandarditzat, dels antecedents i tractaments a partir de la informació, en text lliure, recollida a les bases d’Asepeyo. Per a això, s’empraran tècniques de mineria de textos i processament del llenguatge natural, de forma que la recollida d’informació s’automatitzarà i es podrà analitzar, de manera sistemàtica, l’evolució tant dels pacients com dels serveis d’atenció oferts per Asepeyo.
  • Assistència al diagnòstic per la imatge: desenvolupament d’un sistema d’aprenentatge automàtic basat en xarxes neuronals per donar suport al personal mèdic en el diagnòstic de fractures de traumatologia i pneumoconiosi, entre les més de 200.000 imatges radiològiques que la mútua fa anualment. Aquest assistent, d’una banda, proposarà una primera valoració amb un alt nivell de certesa i indicarà al metge quins aspectes de la imatge de diagnòstic han motivat la conclusió. Això permetrà que el metge pugui avaluar el diagnòstic automàtic i aprendre’n. Aquesta eina afavorirà que s’obtingui el diagnòstic correcte i ajudarà a aplicar el millor tractament als pacients.
  • Model predictiu de les baixes per malaltia comú: ús de les tècniques d’aprenentatge automàtic per predir, a partir de dades històriques, la durada recomanada de les baixes laborals. Aquest model servirà per a la detecció precoç dels casos que tindran una durada més gran de l’esperada i poder identificar el millor tractament per al pacient, ajudar-lo a reincorporar-se a la feina en menys temps i en les millors condicions possibles.

L’acord ha estat signat per Ricardo Alfaro, subdirector general d’Asepeyo, i per Mateo Valero, director del BSC, a Barcelona.