Acord del BSC amb CINECA i els ajuntaments de Barcelona i Bolonya per desenvolupar bessons digitals

08 Juliol 2022

Dos dels centres de supercomputació més grans d’Europa treballaran conjuntament per impulsar polítiques públiques en els àmbits de la mobilitat urbana, l’energia, el planejament urbà i la reducció d’emissions d’efecte hivernacle.

El Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) ha signat un acord amb el consorci interuniversitari CINECA, principal centre italià de supercomputació, els ajuntaments de Barcelona i Bolonya i la universitat d’aquesta ciutat italiana per desenvolupar bessons digitals urbans que afavoreixin la implantació a ambdós municipis d’un model de polítiques públiques basades en l’evidència científica.

El director associat del BSC, Josep Maria Martorell, ha participat a l’acte de signatura del memorándum d’entesa, al qual hi han assistit també l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, l’alcalde de Bolonya, Matteo Lepore, I el president de CINECA, Francesco Ubertini, així com altres representants de les diferents institucions de recerca implicades en l’acord.

L'acord suposa la implicació de dos dels supercomputadors més potents d’Europa en una aliança per posicionar Barcelona i Bolonya com a referents en l’àmbit de la governança digital urbana, així com fomentar el desenvolupament d’una infraestructura digital europea per a les polítiques urbanes a través de la promoció d’una xarxa europea de ciutats amb bessons digitals. L’interès en treballar conjuntament en aquest àmbit permetrà, a més, cercar oportunitats de finançament extern per al desenvolupament de bessons digitals urbans a través de programes europeus.

La creació d’aquesta plataforma de treball conjunt entre Barcelona i Bolonya ofereix al BSC l’oportunitat d’intercanviar avenços científics i tecnològics rellevants amb el centre italià de computació avançada i treballar conjuntament en l’àmbit de l’estandardització de dades i tècniques que garanteixin l’interoperatibilitat europea.

Eina fonamental per fer avançar les institucions públiques

Els bessons digitals (o digital twins) es basen en la modelització de dinàmiques urbanes mitjançant dades massives. En el cas d’una ciutat, el bessó digital permet preveure l’impacte de les polítiques públiques abans de ser aplicades, per la qual cosa és una eina fonamental per fer avançar les institucions públiques cap a models de presa de decisions basades en l’evidència.

En concret Barcelona i Bolonya comparteixen l’objectiu d’avançar cap a un model de presa de decisions i elaboració de polítiques públiques basat en l’evidència i en l’avaluació d’impacte, en particular en els àmbits de la mobilitat urbana, l’energia, el planejament urbà i les polítiques de reducció d’emissions d’efecte hivernacle.

En aquesta línea, les dues ciutats aposten i es marquen com a fita estudiar la contribució dels bessons digitals en l’assoliment dels objectius de neutralitat climàtica marcats a la missió de la Unió Europea ‘Climate-neutral and smart cities’ i es comprometen a treballar conjuntament per maximitzar la reducció del consum energètic de les infraestructures necessàries per a la implantació del bessó digital, utilitzant fonts d’energia renovables per al seu funcionament.

El memoràndum d’entesa subscrit aquest divendres és fruit d’un procés de treball conjunt entre totes les institucions i organitzacions implicades que ha durat mesos i aprofundeix en l’acord de col·laboració subscrit el passat 1 d'abril de 2022 entre Barcelona i Bolonya, on les dues ciutats es comprometien a treballar juntes en diversos àmbits, com les polítiques digitals i les polítiques de ciència i recerca amb i per als ciutadans.

L’acord de col·laboració té una durada de tres anys, prorrogables fins a tres anys més.