Mateo Valero: La velocitat del superordinador és essencial per simular realitats complexes

26 Gener 2008