Comité d'usuaris de la RES

Objecte

El Comitè d’Usuaris de la Xarxa Espanyola de Supercomputació (CURES) es va establir el 9 de febrer del 2010 amb l’objectiu de proporcionar assessorament i informació a la direcció i als tècnics de la RES sobre l’estat actual i futures entregues dels recursos i serveis de la RES. El CURES té com a objectiu promoure l’ús eficaç de les instal·lacions de computació d’altes prestacions de la RES mitjançant l’intercanvi d’informació sobre experiències en l’ús de la instal·lació, suggerint noves direccions de recerca i tecnologia en computació científica i donant veu a les preocupacions dels usuaris. Amb aquesta finalitat, el CURES mantindrà comunicacions a través dels mitjans apropiats, com ara reunions periòdiques, bases de dades compartides i pàgines web.

Membres

Els membres del CURES són vuit científics, dos per cada àrea de la RES, que són elegits pels coordinadors de la Comissió d’Assignació. Tots ells són investigadors principals (PI) de projectes que s’han desenvolupat mitjançant l’accés als recursos de la RES.

Els membres del CURES trien entre els seus membres el president i el vicepresident per a un període de dos anys i cada any es renoven la meitat dels membres. Cada membre pot romandre en el seu càrrec un màxim de dos anys. Els càrrecs de president i vicepresident també es renoven cada dos anys, però no simultàniament. Per tal de facilitar la continuïtat de les activitats del CURES, al final del mandat d’un president el vicepresident ocuparà la presidència i s’elegirà un nou vicepresident.

L’actual president del CURES és José J. Plata.

Equip actual del CURES

 

Tras la renovació de la seva composició l'octubre de 2019, els actuals membres del CURES són:
 • Representants de l'Àrea de Física (FI)
  • María José Caturla, Universidad de Alicante
 • Representant de l'Àrea d'Enginyeria i Matemàtiques (IM)
  • María Carmen Jiménez, CIEMAT
 • Representants de l'Àrea de Química de Sòlids (QS)
  • José Javier Plata, Universidad de Sevilla
  • Francesc Viñes, Universitat de Barcelona
 • Representant de l'Àrea de Química de Sistemes Biològics (QSB)
  • Concepción González-Bello, Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS), USC
 • Representant de l'Àrea de Biomedicina i Ciències de la Vida (BCV)
  • Jean-Didier Marechal, Departament de Química, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Representants de l'Àrea d'Astronomia, Espai i Ciències de la Terra (AECT)
  • Elena Khomenko, Instituto de Astrofisica de Canarias

Membres anteriors de l’equip del CURES

 • Representants de l’Àrea de Matemàtiques, Física i Enginyeria

  Javier Jiménez Sendín, Dpto. de Mecánica Computacional de fluidos, Universidad Politécnica de Madrid
  Fernando Martín García, Dpto. de Química, Universidad Autónoma de Madrid
  José Román, Dpt. Sistemes Informàtics i Computació, Universitat Politècnica de València

  Javier Junquera, Dpt. de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada, Universidad de Cantabria
  Javier Salvador, Universitat Politècnica de València

 • Representants de l’Àrea de Química i Ciències dels Materials

  Núria López, Institut d’Investigació Química de Catalunya
  Rubén Pérez , Dpto. de Materia Condensada, Universidad Autónoma de Madrid

  Marcel Swart, Institut de Química Computacional i Catàlisi, Universitat de Girona
  María Verónica Ganduglia-Pirovano, Instituto de Catálisis y Petroleoquímica ICP-CSIC
  Mercedes Boronat, Instituto de Tecnología Química, UPV-CSIC Valencia

 • Representants de l’Àrea de Biomedicina i Ciències de la Vida

  Francisco Javier Luque , Dep. de Química Física, Universitat de Barcelona
  Carme Rovira , professora d’Investigació de l’ICREA a la Universitat de Barcelona

  Antoni Planas, Dep. de Bioenginyeria, Universitat Ramon Llull
  Gianni de Fabritiis, Laboratori de Física Computacional, Universitat Pompeu Fabra

 • Representants de l’Àrea d’Astronomia, Ciències Espacials i de la Terra

  Jordi Torra, Dep. d’Astronomia i Meteorologia, Universitat de Barcelona
  Daniel Stich, Instituto Andaluz de Geofísica, Universidad de Granada

  Miguel Ángel Aloy, Grupo de Astrofísica Relativista, Universitat de València

Per a més informació, podeu visitar la secció CURES disponible a la Intranet de la RES des de l’octubre del 2011. Aquesta secció inclou una interfície de missatgeria que permet posar-se en contacte amb els membres del CURES i plantejar-los qualsevol consulta. També inclou documentació útil.