Suministro de un sistema hardware prototipo de supercomputación destinado a fines científicos en general, del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). Mont-Blanc.

1 - INFORMACIÓ GENERAL
Expedient: 
CONSU02013016NG
Tipus de contracte: 
Suministros
Procediment d’adjudicació: 
Negociado con publicidad
Data límit de presentació d’ofertes: 
Dijous, 31 Juliol, 2014 - 11:00
Data de publicació de la licitació: 
Dimarts, 1 Juliol, 2014
Contacte: 
Any doubt and/or query related to this tender will be only clarified via the following e-mail: compras@bsc.es
3 - ANUNCIS OFICIALS
4 - PLECS
a) Plec de Clàusules Administratives Particulars: 
b) Plec de Prescripcions Tècniques: 
9 - ADJUDICACIÓ
a) Dades de l'adjudicació
Resolució de la data d’adjudicació: 
Dimarts, 14 Octubre, 2014
Resolució de la data de publicació de l’adjudicació: 
Dimarts, 14 Octubre, 2014
Adjudicatari: 
Asteelflash France
Import adjudicat (sense IVA): 
700.000 euros
10 - FORMALITZACIÓ
a) Dades de la formalització
Adjudicatari: 
Asteelflash France
Import adjudicat (sense IVA): 
700.000 euros
Data de formalització: 
Divendres, 31 Octubre, 2014
11 - INFORMACIÓ ADDICIONAL
Informació addicional: 

Se informa de que las sesiones públicas de apertura de los sobres B (oferta técnica) y C (oferta económica) se realizarán en las siguientes fecha y hora:

  • Apertura pública del sobre B: martes 23 de septiembre de 2014 a las 09:00 horas en la sala de reuniones del BSC-CNS, ubicada en la segunda planta el edificio Nexus II.
  • Sesión pública de publicación de la puntuación técnica y posterior apertura pública del sobre C: martes 23 de septiembre de 2014 a las 09:30 horas en la sala de reuniones del BSC-CNS, ubicada en la segunda planta del edificio Nexus II.