Suministro de equipos informáticos portátiles para el BSC-CNS

1 - INFORMACIÓ GENERAL
Expedient: 
CONSU02015003OP
Tipus de contracte: 
Suministros
Procediment d’adjudicació: 
Abierto
Data límit de presentació d’ofertes: 
Dijous, 17 Desembre, 2015 - 13:00
Data de publicació de la licitació: 
Dimarts, 1 Desembre, 2015
Contacte: 
Any doubt and/or query related to this tender will be only clarified via the following e-mail: compras@bsc.es
3 - ANUNCIS OFICIALS
4 - PLECS
a) Plec de Clàusules Administratives Particulars: 
b) Plec de Prescripcions Tècniques: 
9 - ADJUDICACIÓ
a) Dades de l'adjudicació
Resolució de la data d’adjudicació: 
Dimecres, 23 Març, 2016
Resolució de la data de publicació de l’adjudicació: 
Dimecres, 23 Març, 2016
Adjudicatari: 
Dell Computer, S.A.
Import adjudicat (sense IVA): 
175.430,02 euros
10 - FORMALITZACIÓ
a) Dades de la formalització
Adjudicatari: 
Dell Computer, S.A.
Import adjudicat (sense IVA): 
175.430,02 euros
Data de formalització: 
Dimecres, 30 Març, 2016
11 - INFORMACIÓ ADDICIONAL
Informació addicional: 

Se informa de que la apertura pública de ofertas técnicas (sobre B) se realizará el 04/02/2016 a las 09:00 horas en la sala de reuniones del BSC-CNS ubicada en la segunda planta del edificio Nexus II.

Se informa de que la sesión pública en la cual se darán a conocer las puntuaciones técnicas obtenidas por los licitadores (puntuaciones sobres B) y posterior apertura pública de las ofertas económicas (sobres C) se realizará el viernes día 04/03/2016 a las 10:15 horas en la sala de reuniones de Dirección del BSC-CNS ubicada en la segunda planta del edificio Nexus II.

RESOLUTION APPOINTMENTS EVALUATION COMMITTEE