Servicio de mantenimiento de los equipos "Oracle" del BSC-CNS.

1 - INFORMACIÓ GENERAL
Expedient: 
CONSER02017004OP
Tipus de contracte: 
Servicios
Procediment d’adjudicació: 
Abierto
Data límit de presentació d’ofertes: 
Dilluns, 10 Abril, 2017 - 12:00
Data de publicació de la licitació: 
Dimecres, 8 Març, 2017
Contacte: 
Any doubt and/or query related to this tender will be only clarified via the following e-mail: compras@bsc.es
3 - ANUNCIS OFICIALS
4 - PLECS
a) Plec de Clàusules Administratives Particulars: 
b) Plec de Prescripcions Tècniques: 
9 - ADJUDICACIÓ
a) Dades de l'adjudicació
Resolució de la data d’adjudicació: 
Dilluns, 15 Maig, 2017
Resolució de la data de publicació de l’adjudicació: 
Dilluns, 15 Maig, 2017
Adjudicatari: 
Oracle Ibérica, S.R.L.
CIF de l’adjudicatari: 
B78361482
Import adjudicat (sense IVA): 
48.794,07 euros
10 - FORMALITZACIÓ
a) Dades de la formalització
Adjudicatari: 
Oracle Ibérica S.R.L.
CIF de l'adjudicatari: 
B78361482
Import adjudicat (sense IVA): 
48.794,07 euros
Data de formalització: 
Divendres, 26 Maig, 2017
11 - INFORMACIÓ ADDICIONAL
Informació addicional: 

La sesión Publica de Apertura de sobres B se realizará el viernes 28 de abril de 2017 a las 09.15 en la sala de reuniones del BSC del Edificio Nexus II.

La sesión Publica de Apertura de sobres C se realizará el jueves 04 de mayo de 2017 a las 09.00 en la sala de reuniones del BSC del Edificio Nexus II..

 

Link a la licitación de este expediente publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público:

           https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Gw9uJT%2FIif0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

 

 

RESOLUTION APPOINTMENTS EVALUATION COMMITTEE