Servicio de limpieza de los centros de trabajo del BSC-CNS

1 - INFORMACIÓ GENERAL
Expedient: 
CONSER02015007OP
Tipus de contracte: 
Servicios
Procediment d’adjudicació: 
Abierto
Data límit de presentació d’ofertes: 
Dilluns, 16 Novembre, 2015 - 12:00
Data de publicació de la licitació: 
Divendres, 23 Octubre, 2015
Contacte: 
Any doubt and/or query related to this tender will be only clarified via the following e-mail: compras@bsc.es
3 - ANUNCIS OFICIALS
4 - PLECS
a) Plec de Clàusules Administratives Particulars: 
b) Plec de Prescripcions Tècniques: 
9 - ADJUDICACIÓ
a) Dades de l'adjudicació
Resolució de la data d’adjudicació: 
Divendres, 15 Gener, 2016
Resolució de la data de publicació de l’adjudicació: 
Divendres, 15 Gener, 2016
Adjudicatari: 
Atysa Facility Services, S.L.
Import adjudicat (sense IVA): 
75.485,46 euros
10 - FORMALITZACIÓ
a) Dades de la formalització
Adjudicatari: 
Atysa Facility Services, S.L.
Import adjudicat (sense IVA): 
75.485,46 euros
Data de formalització: 
Divendres, 29 Gener, 2016
11 - INFORMACIÓ ADDICIONAL
Informació addicional: 

Se informa de que la sesión pública de lectura de las empresas licitadoras y posterior apertura pública de los sobres B (ofertas técnicas) se realizará el viernes día 27/11/2015 a las 09:00 horas en la sala de reuniones del BSC-CNS, ubicada en la 2ª planta del edificio Nexus II.

Se informa de que la sesión pública de lectura de las puntuaciones obtenidas en el sobre B (ofertas técnicas) y posterior apertura pública de los sobres C (ofertas económicas) se ralizará el viernes día 18/12/2015 a las 12:15 horas en la sala de reuniones del edificio Nexus II, ubicada en la segunda planta del citado edificio.

RESOLUTION APPOINTMENTS EVALUATION COMMITTEE