Procediment de facturació electrònica

En compliment de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, aplicada a totes les Administracions Públiques i entitats vinculades del sector públic, per a l’impuls de la factura electrònica i contribuir a un millor control comptable de les factures pendents de pagament, es facilita l’accés a l’aplicació FACe per a la remissió de factures electròniques dels proveïdors ajudant a un millor control de la despesa pública i reforçar la transparència.

Tots els proveïdors del consorci que hagin entregat béns o prestat serveis tenen disponible la plataforma FACe per a l’enviament i seguiment de les seves factures. FACe és el punt general d’entrada de factures electròniques  de l’Administració General de l’Estat.

L’expedició i remissió de factures en aquest format electrònic a través del punt general d’entrada d’aquesta plataforma és de caràcter obligatori a partir d’imports superiors a 5.000 euros. Al link d’accés a la plataforma FACe trobarà informació sobre el procediment a seguir i les utilitats del sistema online: (www.facturae.gob.es/Paginas/index.aspx  )

Els còdics del nostre perfil a FACe són:

  • Oficina comptable: EA0008330
  • Òrgan gestor: EA0008330
  • Unitat tramitadora: EA0008330

A través d’aquesta plataforma es proporciona un punt d’accés a les seus i serveis electrònics de l’entorn del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Per a qualsevol aclariment o dubte podeu contactar amb el departament de finances mitjançant el correu electronicinvoice [at] bsc [dot] es

Contacte: Compres
Email: compras [at] bsc [dot] es
Tel: +93-4137598