Asun Lera St. Clair: «La idea de progrés en la qual estan fonamentades les nostres economies ha de canviar radicalment»

06 Maig 2021